Sudan

Tusindvis af familier i Sudan er ramt af de værste oversvømmelser i årtier

Ugevis med kraftige regnskyl og oversvømmelser har ødelagt hjem, landbrug og vigtig infrastruktur i flere områder i Sudan. DRC Dansk Flygtningehjælp yder nødhjælp til fordrevne og værtssamfund. Men behovet for nødhjælp forventes at være akut månedsvis ud i fremtiden.

Vandstanden i både Den Hvide Nil og Den Blå Nil har nået rekordhøje niveauer i år. Siden midten af juli har Sudan været ramt af en ekstraordinært kraftig regntid og efterfølgende oversvømmelser, som har ramt flere end 800,000 mennesker i landet. Regntiderne i Sudan bliver stadig mere uforudsigelige, og selv om oversvømmelserne er en årligt tilbagevendende udfordring, er situationen i år den værste i årtier.

Sudan: en usynlig krise

Situationen i Sudan er, hvad man kan kalde en usynlig krise - en af de kriser, vi kun sjældent hører om i medierne.

Hjælp os med at sætte fokus på verdens usynlige kriser

Sudan gennemgår i forvejen en svær tid, hvor en midlertidig regering efter en periode med politisk uro forsøger at skabe fred gennem økonomiske og sociale reformer og at møde den høje forventninger fra en ung befolkning. Samtidig kæmper Sudan med en økonomisk krise og de negative konsekvenser af coronapandemien. Nu står landet altså også over for udsigterne til fordrivelser og endnu større fødevareusikkerhed, da marker og landbrug også er oversvømmet.

Tusindvis af hjem er ødelagt

”I mange områder betyder det flade landskab i regionen, at Nilen har kunne gå over sine bredder og flyde kilometervis gennem den tætbefolkede floddal. Tusindvis af familier har kæmpet desperat for at holde vandet væk fra deres hjem ved at bygge improviserede dæmninger af sandsække,” siger Pauline Tapin fra DRC Dansk Flygtningehjælps landekontor i Sudan.

 

I august og september har DRC Dansk Flygtningehjælp uddelt materiale til sandsække i de påvirkede områder i nærheden af hovedstaden, Khartoum. Det har givet folk mulighed for at beskytte deres boliger og ejendele.

Næsten 80,000 hjem er blevet ødelagt af oversvømmelserne i hele Sudan. Men mange flere bygninger er i fare for at styrte sammen, fordi fundamentet er blevet svækket af oversvømmelserne.

I mange områder betyder det flade landskab i regionen, at Nilen har kunne gå over sine bredder og flyde kilometervis gennem den tætbefolkede floddal.

Pauline Tapin, DRC Dansk Flygtningehjælp i Sudan

Behovet for nødhjælp er stadig akut

Mange hjem står ubeboelige tilbage eller er stadig omringet af vand, som vil være uger om at trække sig tilbage. Det betyder, at tusindvis af mennesker nu er hjemløse. De bor i overfyldte lejre uden tilstrækkelig adgang til et tag over hovedet eller rent vand. Mange latriner er blevet ødelagt, hvilket bidrager til risikoen for udbrud af vandbårne sygdomme. Samtidig er mange mennesker nødt til at sove udendørs. Især mange unge mennesker sover udendørs for at skabe plads til, at de ældre eller de, der skal beskytte familiens ejendele, kan sove indendørs.

På nuværende tidspunkt har DRC Dansk Flygtningehjælp hjulpet 11.500 mennesker med materiale til sandsække, mens yderligere 1.000 husholdninger har fået materiale til at bygge et nødtørftigt tag over hovedet

”Men vi forventer, at der i uger og måneder ud i fremtiden vil være et akut behov for at få dækket de primære behov – husly, husholdningsartikler, vand, sanitet og hygiejne,” siger Pauline Tapin.

”Derfor forbereder vi i DRC Dansk Flygtningehjælp os på at øge indsatsen, så vi kan uddele yderligere 5.000 nødpakker til familier, der er ramt af oversvømmelserne.”

DRC Dansk Flygtningehjælp har været til stede i Sudan siden 2004. En betragtelig lokal ekspertise og et godt forhold til lokalsamfundet har gjort det muligt at yde hurtig og fleksibel nødhjælp efter de voldsomme oversvømmelser.

DRC Dansk Flygtningehjælps indsatser i forbindelse med oversvømmelserne i Sudan har været mulige på grund af støtte fra det britiske udenrigs- og udviklingsministerium, FCDO, og EU’s afdeling for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan, ECHO.