De såkaldte 'pushbacks', hvor flygtninge - ofte ved brug af vold - skubbes tilbage over en grænse, uden at der tages stilling til deres beskyttelsesbehov, er blevet en foruroligende familiær begivenhed på grænsen mellem EU-landet Kroatien og Bosnien-Hercegovina.

Ikke færre end 21,422 tilfælde er der registreret siden maj 2019.

DRC Dansk Flygtningehjælp er til stede i området, hvor vi interviewer de migranter, der fortæller, at de har været udsat for 'pushbacks' og dokumenterer overgrebene. I oktober 2019 registrerede vi 1.934 tilfælde på grænsen mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina - det hidtil højeste antal.

EU's løsning risikerer at blive et figenblad

På trods af den omfattende dokumentation, der bliver indsamlet af DRC Dansk Flygtningehjælp og andre organisationer, er det desværre i høj grad straffrit for de lande, der begår menneskerettighedskrænkelser ved EU's ydre og indre grænser.

For nylig annoncerede EU en flygtninge- og migrationspagt i et forsøg på at modernisere Europas fælles asylsystem. Som en del af den pagt har Europa-Kommissionen foreslået at lave en mekanisme, der skal overvåge, at  menneskerettighederne overholdes ved Unionens grænser.

Denne mekanisme skal undersøge beskyldninger om brud på fundamentale rettigheder ved grænserne.

Denne mekanisme er et vigtigt skridt i den rigtige retning i forsøget på at gøre op med straffriheden ved EU's grænser. Men det ser desværre ud til, at mekanisme ikke kan opfylde sit mål, hvis den bliver implementeret efter den nuværende plan. Værre endnu, den risikerer at blive figenblad som betyder, at krænkelserne kan fortsætte.

Fire anbefalinger

Derfor foreslår DRC Dansk Flygtningehjælp og syv andre organisationer en række forbedringer som kan sikre, at mekanismen får succes og kommer til at fungere effektivt.

Fire anbefalinger fra DRC og syv andre organisationer

  1. Rammer: Udvid mekanismens rammer, så alle anklager om brud på fundamentale rettigheder af nationale grænsemyndigheder eller under aktiviteter forbundet med grænsekontroller efterforskes.
  2. Uafhængighed: Stil krav om involvering af uafhængige nationale myndigheder og civilsamfundsorganisationer og støt dem økonomisk med EU-midler.
  3. Ansvarlighed: Gør det klart, hvordan EU-medlemslande bør undersøge anklager, så de kan sætte en stopper for overgrebene, garantere retfærdighed og sikre gennemsigtighed.
  4. Konsekvenser: Indbyg politiske og økonomiske straffe, hvis regeringer i medlemslande ikke samarbejder eller ignorerer de fund, overvågningsmekanismen kommer frem til.

DRC Dansk Flygtningehjælp opfordrer på det stærkeste Europa-Parlamentet og EU's medlemslande til at sikre, at disse fire anbefalinger afspejles i den relevante lovgivning.

Forhandlingerne om EU's asyl- og migrationspagt er en afgørende mulighed for at beskytte flygtninge og migranters rettigheder, sanktionere brud på menneskerettighederne og den kultur for straffrihed, der hersker på grænsen mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina såvel som ved EU's resterende indre og ydre grænser.

De månedlige opgørelser over overgreb ved grænsen mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina fra DRC Dansk Flygtningehjælps landekontor i Bosnien-Hercegovina kan læses her.