Danmark

Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp genåbner corona-hotline

Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp åbner en telefonisk hotline på 12 forskellige sprog, hvor etniske minoritetsborgere kan få korrekt og pålidelig information om COVID-19 på modersmål. Initiativet bygger på de positive erfaringer fra den hotline, DRC Dansk Flygtningehjælp havde i foråret.

Siden COVID-19 epidemien for alvor brød ud i foråret, har der været usikkerheder i flygtninge- og migrantmiljøet i Danmark i forhold til at forstå de budskaber, der løbende kommer fra de danske myndigheder.

Derfor genåbner Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp nu i fællesskab en telefonisk hotline, der på 12 forskellige sprog kan rådgive etniske minoritetsborgere og besvare spørgsmål, så flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om COVID-19. Målet er at sikre, at flygtninge og indvandrere, der endnu har begrænsede danskkundskaber får adgang til myndighedernes anbefalinger og retningslinjer på deres modersmål - for derigennem at styrke alle borgeres forudsætninger for at kunne beskytte sig selv og andre mod smitte med COVID-19.

”Mange flygtninge og minoritetsborgere forstår ikke informationerne fra myndighederne på grund af sproglige barrierer, og mange har også helt forståeligt en række spørgsmål og bekymringer, de gerne vil have svar på og rådgivning om. Korrekt og forståelig information er afgørende for menneskers måde at agere på - og samtidig kan det styrke vores oplevelse af tryghed. Derfor er vi glade for, at Sundhedsstyrelsen har valgt at finansiere hotlinen i de næste seks måneder,” siger DRC Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Charlotte Slente.

Hotlinen vil være åben to timer dagligt alle ugens dage inkl. helligdage og weekender i tidsrummet kl. 17-19 og vil foreløbig være tilgængelig i de næste seks måneder. Det vil være muligt at få råd og vejledning på følgende 12 sprog: Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, kumanji, farsi, polsk og rumænsk. Sprogene er udvalgt sammen med Sundhedsstyrelsen.

Hotlinen er en genåbning af det initiativ, DRC Dansk Flygtningehjælp og Als Research startede i april måned med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Hotlinen var velbesøgt og aktiv i godt 2 måneder.

 ”Vi havde gode erfaringer med vores hotline i foråret. Den blev brugt bredt og vores evalueringer viser også, at de etniske minoritetsmiljøer var glade for den. Derfor er vi glade for og stolte over at skulle fortsætte vores hotline på forskellige minoritetssprog. Vi ser et stort behov for det, og det siger mange af de NGO’er, som vi samarbejder med på dette område også,” siger Charlotte Slente.

Hotlinen tilgås via hjemmesiden www.coronadenmark.dk, som har været oppe at køre igen siden 1. december – hvorfra man også kan stille spørgsmål via en chatfunktion på de 12 sprog. Chatfunktionen vil besvare spørgsmål inden for hotlinens åbningstid og ellers indenfor 24 timer.