Nigeria

Salamatus vej ud af fattigdommen

Det blodige og langvarige oprør i det nordøstlige Nigeria har efterladt mange tusind kvinder som eneforsørgere. Mange lever med alvorlige handicap som følge af vold og overgreb. Salamatu er en af dem, der, mod alle odds men med hårdt arbejde og kun en lille smule hjælp, har løftet sig selv og sine børn ud af fattigdommen.

Fordrevet. Eneforsørger. Handicappet. 28-årige Salamatu har ikke ligefrem odd’sene med sig. Hun ejer intet af værdi og er bosat med sine fire børn i et område af Nigeria med stor fattigdom, og indtil for nylig var det ikke svært at forudse hendes skæbne. Men nu tegner fremtiden lys for Salamatu og hendes børn. Familien får mad hver dag, og børnene kan gå i skole og til lægen, når det er nødvendigt.

Salamatu har nu igennem fire måneder modtaget et månedligt ubetinget kontant tilskud på 5.000 Naira, svarende til ca. 90 kroner. Det lyder ikke af meget, men tilskuddet er blevet Salamatus vej ud af fattigdommen.

Jeg var meget bevidst om, at pengene skulle være en investering. Jeg var nødt til at tænke på mine børns fremtid.

Salamatu

Investering i børnenes fremtid

Hendes handicap gør hende ude af stand til at gå. Til gengæld er hun dygtig til at strikke de traditionelle farverige hausa-kasketter – men inden hun begyndte at modtage de månedlige tilskud, havde hun ingen mulighed for at drage nytte af sine færdigheder. Det beskedne månedlige tilskud fra DRC Dansk Flygtningehjælp gav Salamatu mulighed for at købe garn og strikkepinde, så hun kunne begynde at strikke.

”Jeg manglede penge til at købe de nødvendige materialer. Da jeg begyndte at få de månedlige tilskud, var jeg meget bevidst om, at pengene skulle være en investering. Jeg var nødt til at tænke på mine børns fremtid,” fortæller Salamatu.

Hun har to måneder med tilskud tilbage, men allerede nu tjener Salamatu nok til, at hun og børnene kan klare sig. Med det kontante tilskud fra DRC og overskuddet fra sin virksomhed kan Salamatu nu købe mad, tøj, betale skolepenge og dække lægeudgifter til sig selv og sine børn.

Et lille tilskud med stor betydning

Tilskuddet er en del af programmet Building Resilience in Complex Crisis (BRICC), der finansieres af EU. Ved at give ubetingede kontante tilskud på 5.000 Naira om måneden i seks måneder per familie yder vi kritisk støtte til selvhjulpenhed til 6.175 familier i den nordøstnigerianske delstat Yobe – herunder mange enlige kvinder med børn som Salamatu – for derved at opbygge deres modstandsdygtighed til at reagere på konflikter, fordrivelse og klimaændringer.

”Det har været meget givende for mig at starte min egen forretning med at strikke og sælge kasketter. Med mit handicap er det min eneste måde at tjene penge på, så jeg er rigtig glad for, at det går så godt,” fortæller Salamatu.

Sådan hjælper vi udsatte kvinder

44 % af kvinder på flugt har oplevet en form overgreb. Det kan være alt fra fysiske og seksuelle overgreb til kidnapning, bestikkelse, røveri eller dødsfald.

DRC Dansk Flygtningehjælp skaber sikre områder for kvinder, hvor de kan finde beskyttelse og tryghed, kvinde til kvinde. De kan få bearbejdet deres oplevelser og snakke om deres bekymringer. De kan også finde rum til for eksempel at dyrke sport eller andet, som kan være svært i en flygtningelejr.

Derudover styrker vi kvinderne til selv at tage ejerskab over deres liv og give dem mulighed for at skabe et bedre liv for dem og deres børn. Vi deler penge ud gennem vores cash-programmer, så de selv kan vurdere, hvad familien har brug for. Og vi hjælper kvinder med uddannelse og uddeler mikrolån til at understøtte skabelsen af deres eget forsørgelsesgrundlag.