Colombia

DRC Dansk Flygtningehjælp erklærer nye områder i Colombia frie for miner

Efter næsten fem årtiers voldelig konflikt er Colombia i dag et af de lande i verden, der lider mest under landminer og sprængfarlige efterladenskaber. De udgør en alvorlig fare for civiles sikkerhed og er en stor hindring på vejen mod en bæredygtig fred. Nu har DRC Dansk Flygtningehjælp erklæret nye områder af landet frie for mistanken om sprængstoffer.

I Nariño-området i det sydvestlige Colombia behøver folk i en række kommuner ikke længere frygte for at blive såret eller dræbt af skjulte sprængstoffer, når de bevæger sig udenfor.

Områderne blev for nylig erklæret frie for mistanken om landminer og sprængstoffer fra den langstrakte konflikt.

I et land, der i årevis har været plaget af voldelige konflikter, er det ikke nogen lille nyhed.

”For de civile i områderne betyder det ikke blot, at de nu trygt kan vende tilbage til områderne. Det betyder også større sikkerhed, ro og et håb om en bedre fremtid, hvor de kan bidrage til deres lands udvikling,” siger Juan Pablo Manriquez Moll, som er leder af DRC Dansk Flygtningehjælps minerydningsprogram i Colombia.

”Vores humanitære minerydningsindsatser fokuserer på at bidrage til at give jorden tilbage til samfundene og til en stabilisering af skrøbelige områder i landet. Vi fokuserer hovedsageligt på at hjælpe de colombianske myndigheders minerydningsindsats ved at lave undersøgelser, der giver præcis information om omfanget og typen af trusler, udvikle skræddersyede strategier, der kan nedbringe eller forhindre dødsfald og skabe rum for en mere effektiv brug af humanitære minerydningsressourcer.”

Foruden at være livreddende er humanitær minerydning også en måde at give landet tilbage til befolkningen og genskabe tilliden til samfundet.

Yann Cornic, landedirektør for DRC Dansk Flygtningehjælp i Colombia.

Flere end 396 mio. m2 land i Nariño er erklæret fri for mistanken om sprængstoffer

Mere end 50 års konflikt, der har inkluderet brugen af skjulte sprængstoffer; tilbagevendende væbnede konflikter i forskellige regioner; spredningen af sprængstofferne og mangel på viden om det reelle omfang af problemet har begrænset den colombianske stats mulighed for at forhindre nye ofre og for at skabe tilstrækkeligt store fremskridt på minerydningsområdet.

Målt på antal ofre, er Colombia det land i verden, der er næsthårdest plaget af landminer og andre sprængfarlige efterladenskaber fra konflikten – kun overgået af Afghanistan. Det skaber alvorlige hindringer for en varig fred og for mulighederne for socioøkonomisk udvikling i landet.

Ifølge den nationale myndighed på området – Oficina del Alto Comisionado para la Paz – var der den 31. august 2021 registreret flere end 12.000 ofre for miner og sprængstoffer i landet, 103 af dem var i 2021. Som i alle andre konflikter, er det de civile, der er hårdest ramt.

En måde at genskabe tilliden til samfundet

DRC Dansk Flygtningehjælp har været til stede i Colombia siden 2011 med et fokus på minerydning og på at støtte konfliktramte civile i landet. I juli 2021 havde DRC Dansk Flygtningehjælp undersøgt omkring 396 millioner m2 land i Nariño-området i det sydvestlige Colombia og erklæret dem frie for mistanken om sprængstoffer.

”Foruden at være livreddende er humanitær minerydning også en måde at give landet tilbage til befolkningen og genskabe tilliden til samfundet. Efter den langstrakte konflikt er der en udbredt mistænkelighed og frygt for miner og sprængstoffer i forskellige områder af landet,” siger Yann Cornic, landedirektør for DRC Dansk Flygtningehjælp i Colombia.

”For især den landlige befolkning er jorden ikke kun deres hjem, men også deres levebrød. Det at afhjælpe frygten for sprængstoffer og genskabe tilliden er helt essentielt, så samfundene kan genaktiveres og begynde at skabe planer for socioøkonomisk udvikling.”

Da områderne i Nariño blev erklæret frie for mistanken om miner og andre sprængstoffer, blev det markeret med en ceremoni med blandt andet taler, en danseopvisning og oplæg om faren ved miner og andre sprængstoffer.  

242203746 338487438033289 6686879951198254619 N

Da områderne i Nariño blev erklæret frie for mistanken om landminer og andre sprængstoffer, blev det markeret med en ceremoni på en lokal skole.

Indsatsen i Nariño har været mulig takket være støtte fra: