DRCs kernekompetencer

Kernekompetencerne definerer et sæt færdigheder, en adfærd og en attitude, som medarbejdere skal besidde og udvise for, at DRC har succes. De signalerer de forventede områder og niveauer af medarbejderens præstationer, og herigennem får medarbejderen en indikation af eller et overblik over hvilken adfærd og indsats, som vurderes, bedømmes og anerkendes.

Kvalitet

Jeg fokuserer på at opnå resultater og sikrer samtidig en effektiv proces. Jeg udfører altid mit arbejde præcist, grundigt og professionelt med et optimalt forbrug af tid og ressourcer.

Samarbejde

Jeg arbejder sammen med andre og involverer relevante parter ved aktivt at udveksle meninger og dele væsentlig information. Jeg har tillid til og støtter andre, ligesom jeg giver og modtager feedback.

Medansvar

Jeg tager ejerskab og prioriterer mit job ud fra DFH’s overordnede visioner og målsætninger. Jeg tager initiativ, når jeg konfronteres med en udfordring eller en mulighed, og jeg stræber efter innovative løsninger.

Kommunikation

Jeg skriver og taler målrettet og oprigtigt samt tilpasser min stil og tone til den pågældende situation. Jeg lytter aktivt til andre og involverer dem i samtalen.

Integritet

Jeg opholder og promoverer de højeste standarder af etisk og professional adfærd i overensstemmelse med DFH’s værdier og adfærdskodeks, inklusiv beskyttelse imod seksuel udnyttelse, misbrug og chikane.