Om DRC

DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) blev grundlagt i 1956. Vi er Danmarks største og en af verdens førende NGO’er – en af de få der er specialiseret i fordrivelse. Vores 7.500 medarbejdere arbejder i 40 lande for at beskytte, være fortaler for og skabe en bæredygtig fremtid for flygtninge og andre fordrevne. DRC støtter flygtninge og internt fordrevne hele vejen: under krisen, i eksil, under bosættelse og integration i et nyt land og efter hjemkomst. Vi yder akut humanitær nødhjælp og beskyttelse, der redder liv. Vi støtter flygtninge og internt fordrevne til at blive selvforsørgende og inkluderet i værtssamfundet – og vi arbejder sammen med lokale samfund, civilsamfund og regeringer for at fremme og sikre rettigheder og fredelig sameksistens. Vores 6.000 frivillige i Danmark gør en uvurderlig forskel for integrationen i hele landet.