FNs Verdensmål

FNs 17 verdensmål giver os en global plan for en bæredygtig fremtid, både økonomisk, miljømæssigt og socialt. Flygtninge og fordrevne er i dag blandt dem, der er længst bagud, når det kommer til at nå verdensmålene. Det arbejder vi i Dansk Flygtningehjælp for at ændre.

Gennem FNs verdensmål forpligter alle lande sig til ikke at lade nogen tilbage – "leave no one behind", som er Verdensmålenes slogan. Denne globale og inkluderende forpligtelse passer præcist ind i DRC Dansk Flygtningehjælps mission, og derfor ser vi det som naturligt at understøtte verdensmålene i vores arbejde.

Flygtninge og fordrevne er i dag blandt dem, der er længst fra at være inkluderet i verdensmålene. I Dansk Flygtningehjælp vil vi arbejde for at mindske denne afstand frem mod 2030 – som flygtninges talsperson, gennem konkret handling og via engagement i strategiske partnerskaber.

Uden at forbedre situationen for flygtninge og fordrevne og sikre bæredygtige løsninger for konfliktramte lande, kan vi ikke indfri verdensmålene for alle.

Vores bidrag

I DRC Dansk Flygtningehjælp har vi kortlagt, hvordan vores arbejde bidrager til verdensmålene. Kortlægningen viser, at vores arbejde bidrager positivt til næsten alle verdensmålene, men der er fem mål, hvor vores positive indflydelse er størst:

Mål 1: Afskaf fattigdom

Flygtninge og fordrevne er økonomisk bagud, når de mister deres job, levebrød, ejendele og jord. Jo længere tid fordrivelsen varer, desto større er risikoen for, at fordrevne mister deres evne til at være selvforsynende og i stedet bliver sårbare over for økonomisk udnyttelse og afhængige af hjælp. DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder for at mindske denne risiko ved at tilbyde nødhjælp og langsigtede løsninger som fx jobskabelse og lige adgang til sociale rettigheder.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Flygtninge og fordrevne er bagud i forhold til uddannelse. Hver anden flygtning er et barn under 18 år. Ved at miste adgang til uddannelse, blive mødt af sprogbarrierer og til tider forskelsbehandling i nye skolesystemer, skabes en stor risiko for en tabt generation. DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder uddannelse og støtter integration i værtssamfundene, så ingen generation efterlades.

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Fordrevne kvinder er en særlig sårbar gruppe. De oplever større risici for fysiske og seksuelle overgreb samt diskrimination, når de søger adgang til grundlæggende rettigheder for at skabe et grundlag for deres fremtid. DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder for at beskytte kvinder og andre sårbare grupper ved at yde fysisk og psykosocial støtte, beskyttelse i flygtningelejre og inddrage kønsrelaterede overvejelser i alle aspekter af vores arbejde.

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Flygtninge og fordrevne er langt bagud på arbejdsmarkedet, da konsekvenserne af fordrivelse giver dem en naturlig ulempe i forhold til værtsbefolkningen. Ved at reducere disse ulemper vil fordrevne hurtigere blive en ressource i deres nye omgivelser med evner til at skabe en bedre fremtid for sig selv, deres familier og samfund. DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder for at sikre lige adgang til arbejdsmarkedet og skabe bæredygtige, anstændige job for fordrevne og værtssamfundet. Dette sker i tæt samarbejde med private partnere.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Flygtninge og fordrevne er særligt bagud med hensyn til deres menneskerettigheder. Hvis der var fred, retssikkerhed og stærke institutioner overalt i verden, ville der ikke være nogen fordrivelse. Rødderne til dette er netop vold, konflikt, svage institutioner samt skrøbelige og dysfunktionelle samfund. Derfor arbejder DRC Dansk Flygtningehjælp for at informere flygtninge og fordrevne om deres rettigheder, opbygge de lokale myndigheders kapacitet og reducere konflikt, vold og adgang til våben. Kun hvis vi opnår fremskridt på mål 16, finder vi bæredygtige løsninger på fordrivelse.