Forretningsudvalg

Den overordnede ledelse af DRC Dansk Flygtningehjælp varetages af forretningsudvalget.

Forretningsudvalget har følgende medlemmer:

  • Agi Csonka, forkvinde
  • Kim Simonsen (indstillet af HK Danmark)
  • Mette Feifer (indstillet af Dansk Erhverv)
  • Sophie Rytter (indstillet af Amnesty International)
  • Juliane Marie Neiiendam (indstillet af Kvinderådet)
  • Bettina Bach (indstillet af DRC Dansk Flygtningehjælps frivillige)
  • Vagn Berthelsen (indstillet af Oxfam IBIS)
  • Karen Faarbæk de Andrade Lima, medarbejderrepræsentant valgt blandt tillidsrepræsentanterne i HSU
  • Ulla Næsby Tawiah, eksternt medlem af forretningsudvalget.
  • Rahima Abdullah, observatør, forperson DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)

Hverken formanden eller medlemmerne af forretningsudvalget modtager løn eller vederlag for deres arbejde.

Referater fra forretningsudvalgsmøder 2021

Referat fra forretningsudvalgsmøder 2020

Referat fra forretningsudvalgsmøder 2019