Forretningsudvalg

Den overordnede ledelse af DRC Dansk Flygtningehjælp varetages af forretningsudvalget.

Forretningsudvalget har følgende medlemmer:

  • Agi Csonka, formand
  • Peter Kellermann Brandorff, næstformand (indstillet af Oxfam IBIS)
  • Bettina Bach, formand for frivilligudvalget (indstillet af DRC Dansk Flygtningehjælps frivillige)
  • Juliane Marie Neiiendam (indstillet af Kvinderådet)
  • Kim Simonsen (indstillet af HK Danmark)
  • Mette Feifer (indstillet af Dansk Erhverv)
  • Sophie Rytter, formand for asyludvalget (indstillet af Amnesty International)
  • Ibrahim Hakizimfura, medarbejderrepræsentant valgt blandt tillidsrepræsentanterne i HSU
  • Marina Janell, observatør, forkvinde for DRC Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Hverken formanden eller medlemmerne af forretningsudvalget modtager løn eller vederlag for deres arbejde.

Referat fra forretningsudvalgsmøder 2020

Referat fra forretningsudvalgsmøder 2019