Udbud

I overensstemmelse med internationale standarder offentliggøres alle internationale udbud som minimum i relevante lokale medier og mindst ét EU- eller internationalt medie efter behov. Kun når det er relevant, annonceres DRCs internationale udbud her. Når de er offentliggjort, kan udbudsdokumenter downloades direkte fra dette websted eller ved at kontakte det ansvarlige DRC-kontor, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen.