Vision, mission og værdier

DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde tager afsæt i en vision, en mission og fem værdier. Vores vision, vores mission og vores værdier guider os i alt, hvad vi er og gør.

Som en privat humanitær organisation dækker DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde alle aspekter af flygtningespørgsmål baseret på humanitære principper og menneskerettigheder. Vores overordnede mission er at hjælpe og beskytte flygtninge og styrke dem mod en bedre fremtid.

Vi stræber efter at levere bæredygtige løsninger til flygtninge, fordrevne mennesker og værtssamfund kombineret med målet om at give dem, vi hjælper, mulighed for at leve et værdigt liv.

Vores mission

Vi hjælper flygtninge og fordrevne, beskytter deres rettigheder og styrker dem mod en bedre fremtid.

Vores vision

Et værdigt liv for alle flygtninge og fordrevne.

DRCs værdier

MENNESKELIGHED – menneskets ret til et liv i værdighed går forud for politik og principper
Hos DRC Dansk Flygtningehjælp insisterer vi på det enkelte menneskes ret til at modtage humanitær hjælp og på DRC’s ret og forpligtelse til at hjælpe, når vi kan. Det betyder, at fortalerarbejdet i nogle tilfælde må vige for forpligtelsen til at hjælpe mennesker i nød, men også, at vi hjælper, uanset om denne indsats kan tolkes politisk. Det betyder endvidere, at vi insisterer på det enkelte menneskes ret til at bruge egne evner for at forme sit eget liv i værdighed og i samspil med andre.

RESPEKT – for menneskers lige rettigheder
DRC Dansk Flygtningehjælp har en rettighedsbaseret tilgang til sit arbejde – både nationalt og internationalt. Det betyder, at vi arbejder for, at fordrevne nyder de rettigheder til beskyttelse og livsmuligheder, de har ifølge gældende konventioner og love – uden nogen form for diskrimination. Det betyder endvidere, at vi på dette grundlag - både i Danmark og uden for landets grænser – arbejder for, at myndighederne og det internationale samfund påtager sig deres ansvar i samspil med mennesker i nød, og at vi hjælper dem med dét, indtil de selv kan løfte det.

UAFHÆNGIGHED OG NEUTRALITET – i forhold til vores vores omgivelser
DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder alene på grundlag af sit mandat. Det betyder, at DRC Dansk Flygtningehjælp fokuserer på spørgsmål, som vedrører flygtninge og fordrevne, og at vi er neutrale i forhold til partipolitik. I internationale konfliktområder betyder det endvidere, at vort humanitære arbejde hviler på uafhængighed og neutralitet i forhold til parter i konflikt.

INDDRAGELSE – af dem vi hjælper
DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker at gennemføre sine indsatser i respekt og samarbejde med de mennesker vi søger at hjælpe på en måde, så de går styrket ud af samarbejdet. Det betyder, at vi søger deres samtykke til vores hjælp, og at de deltager i dens planlægning og gennemførelse samt i vurderingen af resultatet. Det betyder endvidere, at vi gennem samarbejdet søger at anvende og styrke modtagernes evne til at klare sig fremover uden hjælp.

ÆRLIGHED OG GENNEMSIGTIGHED – for alle modtagere, bidragydere, partnere og øvrige omgivelser
DRC Dansk Flygtningehjælp står til regnskab over for dem vi hjælper, de som støtter os og dem vi samarbejder med. Det betyder, at vi praktiserer ærlighed og åbenhed om, hvad vi gør og om de valg, vi træffer, når behovene er større end mulighederne. Det betyder endvidere, at vi arbejder i en ansvarlig arbejdsdeling med andre, så alle supplerer hinanden snarere end dublerer indsatserne.