For et år siden, samlede UNHCR et bredt udsnit af aktører fra hele verden til Global Refugee Forum i Genève for at konkretisere de løfter, der blev afgivet af en lang række stater et år tidligere, da de underskrev Global Compact for Refugees, der indeholdt ambitiøse mål om at styrke beskyttelsen og finde løsninger for flygtninge, der ofte er de mest udsatte. COVID-19-pandemien har påvirket unge mennesker overalt i verden, men unge på flugt er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt af krisen, der har forværret deres situation betydeligt. Det er årsagen til, at UNHCR og DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) var værter for et event, der skulle minde om, hvorledes multi-sektor partnerskaber er afgørende for at mobilisere kollektiv handling i forhold til at finde løsninger og modeller, der kan forbedre unges adgang til en bæredygtig og værdig tilværelse. Hvis vi ikke reagerer og sætter handling bag ord og løfter nu, risikerer vi at tabe en hel ungdomsgeneration på gulvet. Eventet fandt sted den 15. december 2020 med deltagelse af højtstående deltagere.

Den største ungegeneration i historien og et stigende antal unge på flugt

I dag er 1,8 ud af 7,8 milliarder mennesker i verden mellem 10 og 24 år. De udgør den største ungdomsgeneration i historien. De fleste unge mennesker bor i det globale syd, og blandt verdens i alt 79,5 millioner fordrevne udgør unge en betydelig og voksende andel. Hele 40% af verdens fordrevne er børn under 18 år, et tal, der varierer fra region til region, men dominansen af unge demografisk er udtalt både generelt og blandt fordrevne. I Jordan er 63% af befolkningen under 30 år, og 40% er arbejdsløse. For syriske flygtninge er arbejdsløshedsprocenten på hele 84%. Unge flygtninge har derfor en højere risiko for marginalisering, hvad angår adgang til arbejde, uddannelse og deltagelse i beslutningstagen.

Potentialet blandt unge og multi-sektor partnerskaber

Eventet fandt sted den 15. december og satte fokus på værdien af multi-sektor partnerskabers indsatser for unge i fordrivelse inklusivt både relevante lokale, nationale og internationale partnere. Anbefalingen var også at støtte både unge flygtninge og medlemmer af værtssamfund med henblik på at skabe bedre betingelser for udvikling, social inklusion og fredsopbyggende tiltag i områder påvirket af fordrivelse.

“Jeg har mødt mange unge flygtninge som protektor for DRC Dansk Flygtningehjælp. Jeg har lyttet til deres ambitioner og drømme. Det står klart for mig, at de har potentialet til at blive bidragsydere og en ressource for de samfund, de lever i. Vi har alle en forpligtelse til at hjælpe dem med at opnå deres potentiale,” siger H.K.H. Kronprinsesse Mary, protektor for DRC.

For mange unge mennesker blev 2020 et år, hvor de blev frarøvet deres mulighed for at forfølge deres drømme. Det blev endnu et år i venteposition med ringe udsigter til et selvforsørgende liv. Fokus på unge flygtninge er altafgørende, da pandemien efterlader en nedadgående verdensøkonomi, øget fattigdom og arbejdsløshed og det faktum, at specielt unge piger nu forlader skolen i stigende grad. Alt i alt er unge blevet uforholdsmæssigt hårdt påvirket af pandemien, hvilket er årsagen til, at DRC nu øger sit fokus på unge.

“For mange unge mennesker har dette år været specielt kritisk, da deres liv allerede var sat på stand-by. Pandemien er derfor blevet en krise-i-krisen for dem. Vi skal blive bedre til at støtte unge i at udfolde deres potentiale, så de kan blive en transformativ ressource i regioner, der er kendetegnet ved længerevarende konflikter, ustabilitet og klimaforandringer. Det er afgørende for vores fælles løfte om ikke at lade nogen i stikken,” siger Charlotte Slente, DRC generalsekretær.

”Der er meget positivt at notere sig et år efter Global Refugee Forum, at mange af de næsten 1.400 konkrete løfter er ved at blive iværksat i flygtningesituationer rundt om i verden, og mange nye partnere, herunder den private sektor og civilsamfundet, har bidraget med innovative initiativer for at sikre øget støtte, mere inklusion og bedre løsninger for flygtninge og deres værter. Men med COVID-19 har fulgt en pandemi af fattigdom, der også har ramt flygtninge og fordrevne på deres levebrød og har massive konsekvenser for de unges uddannelses- og jobmuligheder. Det er derfor vigtigere end nogensinde at holde fast og levere på løfterne,” siger UNHCR’s repræsentant for de Nordiske og Baltiske lande, Henrik M. Nordentoft.

 “For at sikre, at unge mennesker får den nødvendige støtte, bliver vi nødt til at arbejde sammen. Vi må danne og pleje multi-sektor partnerskaber, skabe muligheder for unge på flugt, samle højtstående repræsentanter fra regeringer og multilaterale institutioner, den private sektor, civilsamfund, flygtninge og diasporastemmer for at diskutere vejen frem. Vi må også sikre, at værtssamfund er tilstrækkeligt støttet. Unge mennesker er helt afgørende for at nå verdensmålene. Vi inviterer regeringer, fonde, organisationer og virksomheder til at bidrage,” slutter Charlotte Slente.