Foto: Jordi Matas

Global

COVID-19 udløser en krise i krisen for flygtninge og fordrevne

For første gang nogensinde lancerer DRC Dansk Flygtningehjælp, Danmarks største humanitære organisation, en global appel, der skal afbøde konsekvenserne af COVID-19-udbruddet for flygtninge og fordrevne verden over. Hvis der ikke handles nu, kan COVID-19-krisen få langvarige og drastiske konsekvenser, der er langt mere vidtrækkende end den umiddelbare sundhedstrussel.

Over alt i verden har udbruddet af COVID-19 allerede fået store konsekvenser, og flygtninge og fordrevne er blandt de mest sårbare og udsatte grupper. Mange bor i tætbefolkede lejre og områder, hvor det er næsten umuligt at holde fysisk afstand. Samtidig har mange flygtninge og fordrevne kun begrænset adgang til lokale sundhedsydelser og hygiejnefaciliteter såsom rent vand.

Men foruden at være en global sundhedskrise, er COVID-19-udbruddet også en krise, der kan få skæbnesvangre konsekvenser for udsatte og sårbare gruppers fremtid. Blandt dem desværre mange flygtninge og fordrevne.

“Udover frygten for at disse mennesker smittes med COVID-19, frygter vi i DRC Dansk Flygtningehjælp, at de sekundære effekter af krisen kan have drastiske og langsigtede konsekvenser såsom øget fattigdom, krænkelse af rettigheder og en øget risiko for konflikter. Som altid er det de mennesker, der har mindst, som bliver ramt hårdest og betaler den højeste pris. For flygtninge og fordrevne er det her en krise, der forstærker den krise, de allerede lever i – hvor mange lever under kummerlige forhold, ikke er tilstrækkeligt integreret i de samfund, de bor i, og kun har begrænset adgang til jobs, mad, uddannelse og sundhedsydelser,” siger DRC Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Charlotte Slente.

Ifølge en undersøgelse som DRC Dansk Flygtningehjælp for nylig har gennemført i Jordan svarede kun 3 procent af i alt 867 syriske flygtningefamilier, at mindst ét familiemedlem har et arbejde og kan tjene penge til at bidrage til at forsørge familien. Det tal er faldet fra 65 procent inden COVID-19-krisen satte ind. Derudover svarede knap 80 procent af familierne, at de ikke har mad nok til at klare sig igennem de næste 14 dage.

“Tallene er skræmmende, og de viser både de umiddelbare og langsigtede udfordringer, som vi står overfor i vores arbejde – og som flygtninge og fordrevne står med i deres dagligdag. På tværs af de næsten 40 lande hvor vi er til stede, påvirker den manglende indkomst på dramatisk vis familiers mulighed for at have råd til selv simple fornødenheder såsom mad, husleje og skolegang. Derfor kalder vi denne situation for en krise i en allerede eksisterende krise,” siger Charlotte Slente.

Det er på denne baggrund, at DRC Dansk Flygtningehjælp i dag udsender sin første globale appel til stater, fonde, institutionelle donorer og private bidragydere, og organisationen beder om mere end 500 millioner kroner (USD 75 million). Med dette beløb vil DRC Dansk Flygtningehjælp kunne hjælpe 6,5 millioner udsatte mennesker verden over.

“I Danmark har vi hørt meget om den grønne og røde kurve – og hvordan vi klarer os igennem den første virusbølge. Vi ved, at krisen får alvorlige konsekvenser for mange, men flygtninge og fordrevne kan desværre forvente at blive særlig hårdt ramt efter den første bølge, da de i forvejen ofte hverken har adgang til fulde rettigheder i de samfund de lever i, eller et ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor appellerer vi til partnere og donorer om fortsat støtte til nogle af de helt basale behov, som flygtninge og fordrevne har – det gælder i dag, men også i morgen og i tiden efter, at den umiddelbare krise er ovre,” siger Charlotte Slente.

Appellen er DRC Dansk Flygtningehjælps første globale appel nogensinde. Appellen er på i alt 75 millioner USD (500 millioner DKK), som skal bruges til at afbøde både de umiddelbare samt langsigtede effekter af COVID-19-udbruddet. Det dækker flygtninge, fordrevne og værtssamfund i 37 lande inden for områderne beskyttelse, vand, sanitet og hygiejne, basale behov, lejrkoordination, indkomstskabende aktiviteter, økonomisk genopretning, samfundsengagement i lokalsamfund og reduktion af væbnet vold. Appellen er rettet mod at hjælpe 6,5 millioner mennesker.