Danmark

DRC Dansk Flygtningehjælp tilpasser sine integrationsaktiviteter i Danmark

For at styrke arbejdet med at integrere flygtninge i Danmark samt sikre en fortsat økonomisk sund organisation, har DRC Dansk Flygtningehjælp besluttet at tilpasse organisationens arbejde i Danmark, så der i højere grad sættes fokus på DRC’s kernemålgruppe, som er flygtninge. Det medfører en afvikling af Lærdansk-skolerne og Tolkeservice, og giver DRC Dansk Flygtningehjælp mulighed for at fokusere det øvrige integrationsarbejde landet over.

DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) har siden 1956 drevet integrationsindsatser for flygtninge og fordrevne i Danmark. Det vil fortsat være en stor og vigtig opgave for organisationen. I disse år kommer der færre flygtninge til Danmark, men der er fortsat behov for at hjælpe flygtninge på vej med integration i Danmark.

DRC har gennem årene opbygget en bred portefølje af indsatser til at fremme integration af flygtninge i Danmark: Sprogundervisning, tolkeservice, beskæftigelsesfremme, trivsel i flygtningefamilier samt andre indsatser. DRC arbejder som fagligt specialiseret leverandør til danske myndigheder, herunder kommuner, og har derudover et stort landsdækkende netværk af 7.500 frivillige, der hjælper flygtninge på vej med integrationen.

På områderne for sprogundervisning og tolkeservice, hvor DRC er leverandør til et antal kommuner, har vilkårene for at operere ændret sig betydeligt.

”Med en halvering af antal kursister på sprogskolerne de seneste par år, ændret lovgivning, indførelse af gebyrer og et prispresset marked, er det en udfordring at drive indsatserne med den ønskede kvalitet, og det har særligt vist sig vanskeligt at skabe økonomisk balance i sprogskolerne. Helt aktuelt har COVID-19 pandemien forstærket de vanskelige vilkår. Desuden er en større og større del af kursisterne og modtagerne af tolkeydelser andre udlændinge end flygtninge,” siger Charlotte Slente, generalsekretær for DRC, og fortsætter:

”Vi ser os desværre nødsaget til at afvikle to af vores indsatsområder i Danmark: Sprogskolerne Lærdansk, som vi driver for 11 kommuner, og Tolkeservice. Det er vi selvfølgelig rigtig kede af, ikke mindst fordi vi med vores mange dygtige og dedikerede medarbejdere har leveret fantastiske resultater, så flygtninge og andre udlændinge har fået en bedre start i Danmark. Vi skylder vores medarbejdere en stor tak for deres indsats. Men det er samtidig en nødvendig beslutning. DRC er en stor, verdensomspændende organisation med en omsætning på over 3 milliarder kroner fordelt på Danmark og 40 lande rundt omkring i verden. Her leverer vi humanitær bistand og langsigtede løsninger til flygtninge, fordrevne og deres værtssamfund. Vi afvikler sprogskolerne og tolkeservice i Danmark for også fremadrettet at kunne holde den danske og store udenlandske operation økonomisk sund,” siger Charlotte Slente.

Der er stadig integrationsudfordringer i Danmark. Til trods for gode resultater med at få nye flygtninge hurtigere i arbejde, er der fortsat en opgave med at fremme beskæftigelse for flygtninge i Danmark og sikre trivsel og integration i lokalsamfundet. Det er et område, hvor DRC har en stærk faglig kompetence og lang erfaring, der efterspørges af mange kommuner.

”DRC fortsætter det vigtige integrationsarbejde i Danmark med et styrket fokus på flygtninge - både nytilkomne og flygtninge, der har været i Danmark i længere tid - som er den målgruppe, vi er sat i verden for at hjælpe. Der er stadig brug for integrationsarbejde i kommunerne, og derfor vil DRC fortsætte indsatserne indenfor beskæftigelses- og børne-/familieområdet. Desuden vil DRC’s aktive og landsdækkende netværk af 7.500 frivillige også fremover være brobyggere mellem flygtninge og det danske samfund, og vi vil også fortsætte det vigtige fortalerarbejde i Danmark samt udviklingen af nye metoder og projekter for integrationsindsatsen, baseret på vores praktiske erfaringer,” slutter Charlotte Slente.

Afviklingen af sprogskolerne vil ske i takt med, at kontrakter udløber eller i overensstemmelse med opsigelsesfrister i de relevante kontrakter. De sidste af aftalerne ventes afviklet ved udgangen af 2021.

Tolkeservice ventes afviklet senest 31. august 2022.