Danmark

Agi Csonka genvalgt som formand

Den 19. august blev der afholdt repræsentantskabsmøde hos DRC Dansk Flygtningehjælp. Der var stort fremmøde fra mange af DRC’s 26 medlemsorganisationer. Formanden Agi Csonka blev genvalgt for endnu en to-årig periode.

Til det ordinære valg af 3 personer blev følgende genvalgt for en to-årig periode:

 • Juliane Marie Neiiendam, Kvinderådet
 • Kim Simonsen, HK
 • Peter Kellermann Brandorff, Oxfam IBIS

Mette Feifer, Dansk Erhverv, blev valgt ind for 1 år ved suppleringsvalg, da Rasmus Larsen Lindblom, Dansk Erhverv havde valgt at udtræde af udvalget.

Det nye forretningsudvalg omfatter således

 • Agi Csonka, formand
 • Peter Kellermann Brandorff, indstillet af Oxfam IBIS
 • Juliane Marie Neiiendam, indstillet af Kvinderådet
 • Kim Simonsen, indstillet af HK
 • Sophie Rytter, indstillet af Amnesty International
 • Bettina Bach, frivillig valgt af DRC Dansk Flygtningehjælps frivillige
 • Ibrahim Hakizimfura, medarbejderrepræsentant valgt blandt tillidsrepræsentanterne i HSU
 • Marina Janell, observatør, forkvinde for DFUNK, DRC Dansk Flygtningehjælps Ungdom

Regnskab blev endeligt godkendt uden kommentarer for 2019.