Global

DRC: Alle skal have adgang til COVID-19-vacciner

DRC Dansk Flygtningehjælp mener, at alle lande og udsatte grupper skal have lige mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19. Det gælder også flygtninge, asylansøgere, migranter og internt fordrevne.

“Sundhed er en universel menneskeret, der altid skal opretholdes. Mens rige lande konkurrerer om, hvor hurtigt man kan vaccinere befolkningen mod COVID-19, skal vi huske, at ingen er sikre, til vi alle er sikre. Det er i alles interesse, og en del af vores fælles princip om ikke at lade nogen i stikken, at ingen af verdens lande eller befolkninger bliver nægtet adgang til vacciner,” siger Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp.

De fleste flygtninge og fordrevne opholder sig i lav- eller middelindkomstlande, der allerede er bagud i det globale vaccinekapløb. Flygtninge har ofte ikke adgang til lægehjælp og lignende faciliteter i opholdslandet. Dermed risikerer de at blive overset under udrulningen af vacciner, hvilket gør dem mere udsatte og bryder med menneskerettighederne.

“Selvom vi endnu har til gode at se, hvordan verdens regeringer vil imødekomme denne vigtige opgave, er vi i DRC glade for, at over halvdelen af de lande, der har fremlagt vaccineplaner, ifølge UNHCR har inkluderet flygtninge i disse planer. Det er også prisværdigt, at COVAX-initiativet vil reservere en vis mængde vacciner til fattige lande og humanitære operationer verden over,” siger Charlotte Slente og fortsætter:

“Men det er stadig ekstremt vigtigt at sikre, at flygtninge, asylansøgere, internt fordrevne og migranter er en del af vaccineplanerne, hvilket ikke er tilfældet lige nu, og at vaccineplaner og udrulningen af vaccinationer foregår åbent og ikke øger spændingerne mellem forskellige samfunds- og befolkningsgrupper.”

Ved at inkludere flygtninge i vaccinationsprogrammer lever verdens lande op til den globale målsætning om inkludering af flygtninge, som er nedfældet i FN’s globale flygtningeaftale (Global Compact on Refugees), som de fleste medlemslande har skrevet under på. Inkludering af flygtninge på arbejdsmarkedet kræver ligeledes adgang til vacciner. Derudover bor flygtninge og migranter ofte under forhold, der gør det svært at isolere sig og holde afstand, og mange er ansat i sektorer og frontlinje-jobs, hvor de ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra.

Vaccinationer må heller ikke blive mål for en de facto kontrol af indvandring, hvor vaccinationsstatus misbruges til at lukke grænser for flygtninge og migranter. Det er i folkesundhedens interesse at have et klart skel mellem vaccination og migrationspolitik, så flygtninge og migranter får adgang til vacciner uanset deres juridiske status. Det er vi forpligtede til under den globale aftale om sikker, velordnet og lovlig migration (Global Compact on Safe and Orderly Migration). Mangel på vacciner må aldrig stå i vejen for beskyttelse. Derudover skal information om COVID-19 være forståelig, målrettet flygtninge, asylansøgere og migranter og oversat til relevante sprog.

Lande, der står over for en humanitær krise, står ofte også bagerst i den globale vaccine-kø. Det er derfor vigtigt at sikre, at vacciner er tilgængelige for alle, der har behov for dem for at kunne levere humanitær støtte.

DRC Dansk Flygtningehjælp opfordrer til:

  1. Global solidaritet og lige adgang til vacciner i alle dele af verden
  2. Inkludering af alle, uanset juridisk status, i vaccineplaner
  3. At vaccinationer ikke bliver brugt som metode til de facto kontrol af indvandring og til at krænke retten til asyl og beskyttelse
  4. At manglende vacciner ikke forhindrer humanitær hjælp i at nå frem