Algeriet

En af verdens mest langvarige flygtningekriser går ind i et nyt år med dystre udsigter til en løsning

I slutningen af 2020 udløste et brud på våbenhvilen i Vestsahara en ny bølge af flygtninge og skyggede for udsigten til en løsning på krisen. Det understreger vigtigheden af at finde en varig løsning på den 45 år lange konflikt i området.

Efter næsten 46 år uden udsigt til en snarlig løsning er den sahariske flygtningekrise en af verdens mest langvarige humanitære kriser. Krisen begyndte i 1975, da der udbrød krig i Vestsahara, og har siden da tæret hårdt på området og dets indbyggere.

I dag bor de sahariske flygtninge i flygtningelejre i Tindouf-regionen i den sydvestlige del af Algeriet, en gold, blæsende og øde del af Saharaørkenen, hvor de er afhængige af humanitær hjælp.

Ressourcerne til nødhjælpsarbejde i området bliver færre og færre. Samtidig melder FN’s fødevareprogram, WFP, om mangel på mad i lejrene og alt for hyppig underernæring blandt børnene. Ifølge en WFP-rapport fra 2019 har kun 12 % af husstandene regelmæssig adgang til mad, og antallet af underernærede børn er steget til fra 4,7 % i 2016 til 7,6 % i 2019.

Men nu hæver de unge i flygtningelejrene stemmen. Unge udgør den største andel af sahariske flygtninge i Tindouf, og de er bekymrede for deres fremtid. De kræver at det internationale samfund handler, og vi bør lytte til dem, hvis fremtid er i fare. De unge har ret til at se en ende på den langvarige krise.

DRC Dansk Flygtningehjælp har arbejdet i Tindouf-regionen siden 2016, hvor vi arbejder med minerydning og aktiviteter, der skal styrke de sahariske flygtninge og hjælpe dem med at blive selvforsørgende på en sikker og bæredygtig måde. Især de unge har gavn af dette.  

I slutningen af 2020 udbrød nye konflikter i Vestsahara, og dermed brød våbenhvilen fra 1991 sammen. Det skabte samtidig dystre udsigter for en mulig løsning på konflikten. Bruddet på våbenhvilen udløste også en ny bølge af fordrevne fra Vestsahara, som søgte tilflugt i flygtningelejrene i ugerne efter.

“Den eskalerende konflikt efterlader de sahariske flygtninge i en endnu større krise. De levede allerede på et spinkelt grundlag med mangel på donorer og ekstremt underfinansieret nødhjælpsarbejde. Den seneste tids hændelser gør kun situationen værre,” siger Laurence Desvignes, der er områdeansvarlig for DRC Dansk Flygtningehjælp i det sydlige Algeriet og arbejder med nødhjælp til de sahariske flygtninge.

DRC Dansk Flygtningehjælp opfordrer til:

  • at det internationale samfund, især fra FN’s Sikkerhedsråd, engagerer sig mere for at finde en politisk løsning på den 45 år lange konflikt i Vestsahara og give det sahariske folk ret til selvbestemmelse,
  • at der hurtigt udpeges en særlig FN-udsending til Vestsahara. Det er absolut nødvendigt for at øge chancen for en genoptagelse af forhandlingerne, og
  • at alle involverede parter i konflikten overholder Ottawa-traktaten, der forbyder brug, lagring, produktion og forsendelse af landminer.