Global

12.000 pushbacks i 2021 vidner om bekymrende normalisering af ulovlig praksis

Fra januar til november 2021 dokumenterede DRC Dansk Flygtningehjælp og seks europæiske civilsamfundsorganisationer tæt på 12.000 hændelser med mænd, kvinder og børn, der blev ’skubbet tilbage’ af grænsepoliti og andre myndighedspersoner fra EU-medlemsstater. Pushback-metoderne omfatter ofte fysisk og seksuel vold, chikane, afpresning, ødelæggelse af ejendele, tyveri, tvangsadskillelse af familier og nægtelse af retten til at søge asyl.

Den seneste rapport er en del af initiativet ’Protecting Rights At Borders’ (PRAB) og den tredje i en række, der i løbet af året har dokumenteret såkaldte pushbacks, hvilket indebærer at mennesker, der har krydset EU's grænser ’skubbes’ tilbage over grænsen til et tredjeland. Rapporten omfatter data fra juli til november 2021 og viser, at langt de fleste pushbacks blev registreret ved grænsen mellem Kroatien og Bosnien-Hercegovina. Samlet set er der flest afghanske statsborgere, der rapporterer pushbacks – dog er der ikke en stigning i antallet af afghanere efter de politiske ændringer i landet i august i år. 10 procent af alle pushback-hændelser involverer børn.

De indsamlede data til rapporten understøtter tidligere rapporters dokumentation af en uofficiel, men konsekvent pushback-praksis, hvor myndighedspersoner fra EU’s medlemslande, eksempelvis politibetjente og grænsevagter, konfiskerer eller ødelægger personlige ejendele og værdigenstande, især telefoner og kontanter. Deres motivation ser ud til at være todelt: at sikre, at ethvert muligt bevis på pushbacks ødelægges, og at tage værdier til personlig berigelse.

Vi taler om mennesker i en ekstremt sårbar position. At stjæle eller ødelægge deres meget få værdigenstande - ikke mindst deres telefoner, som for mange er en væsentlig livline - er en absolut skændsel. Det faktum, at det ser ud til at være en udbredt og nærmest normal praksis er ekstremt bekymrende. Både EU og de pågældende lande har et ansvar for at sikre, at sagen undersøges nærmere og gerningsmænd bliver stillet for retten

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

PRAB3 MAP 01

Pushbacks registreret fra juli til november 2021

I de seneste måneder har offentlighedens opmærksomhed været rettet mod grænsen mellem Belarus og EU, hvor pushbacks tilsyneladende også er udbredt. Situationen afspejler en farlig og voksende tendens, hvor EU-medlemsstater finder på ad-hoc begrundelser, der legitimerer pushbacks og anvender disse tvivlsomme metoder i situationer, der burde være, og reelt er, håndterbare inden for de eksisterende love og forpligtelser, landene er bundet af under den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og dermed ikke burde kræve undtagelser og nødret.

Uanset om pushbacks sker ved EU's grænse til Belarus, i Kroatien eller ved Middelhavet, er de ulovlige. Medlemslande har ret til at beskytte egne grænser, men menneskerettighederne skal overholdes. Rettighedskrænkelser langs EU's ydre og indre grænser er en sort plet på EU's omdømme som fortaler for at behandle mennesker med værdighed og respektere grundlæggende rettigheder.

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

OM RAPPORTEN

Rapporten bygger på data om ulovlig afvisning og behandling af mennesker, der søger beskyttelse langs Europas grænse. De såkaldte ‘pushbacks’ er blevet registreret i forbindelse med, at DRC Dansk Flygtningehjælp og partnerorganisationerne har ydet juridisk rådgivning og støtte til de pågældende flygtninge og migranter. Rapporten anslås kun at afsløre toppen af isbjerget. Mange steder langs de monitorerede ruter bliver NGO’er forhindret i at registrere og dokumentere omfanget af ulovlige ‘pushbacks.’ Mørketallet øges desuden ved, at folk undgår at få deres oplevelser registreret, da de frygter, at det kan få konsekvenser for deres status, eller at de vil blive forhindret i at rejse videre. 

‘Pushbacks’ er en ulovlig metode til at beskytte grænser med. Stater er forpligtet til at sikre mulighed for at søge asyl i henhold til FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Samtidig skal de respektere princippet om non-refoulement, dvs. at de ikke må overføre en person til et land, hvor der er risiko for eksempelvis forfølgelse eller tortur. Under de samme juridiske rammer er det desuden ulovligt for stater at foretage kollektive udvisninger, og de er forpligtet til at behandle ethvert menneske med respekt og værdighed.

PRAB3 Large Map

Rettighedsovertrædelser fra juli til november 2021

Partnerorganisationer

PARTNER ORGANISATIONER:  

PRAB-initiativet bygger på et samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer, der arbejder i en række centrale europæiske lande: Italien (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI)Diaconia Valdese (DV) og Danish Refugee Council (DRC) Italia); Ungarn (Hungarian Helsinki Committee)Bosnien-Herzegovina (DRC BiH); Serbien (Humanitarian Center for Integration and Tolerance (HCIT))Nordmakedonien (Macedonian Young Lawyers Association (MYLA))Grækenland (Greek Council for Refugees (GCR) and DRC Greece); and Bruxelles (DRC Brussels).  

Diversity Development Group (DDG)Litauen har også bidraget til denne rapport med input fra situationen ved grænsen mellem Litauen og Belarus.

Policy papirer

Læs mere om pushbacks i EU
EU’s håndtering ved de ydre grænser bør være proportionel med situationen
Inside Moria1

EU bør håndtere situationen ved de ydre grænser på en måde, der respekterer og overholder grundlæggende menneskerettigheder. Det er meget bekymrende, at EU Kommissionen foreslår begrænsninger i menneskers rettigheder, herunder retten til at søge asyl. Det er en håndtering, der er ude af proportioner med en ellers overskuelig og håndterbar situation, og det må ikke danne præcedens for, hvordan EU håndterer lignende situationer i fremtiden.

Læs mere

Ny rapport: tusindvis af flygtninge og migranter oplever krænkelser ved Europas grænser
Grarup Bosnien 2020

Ifølge en ny rapport udsættes tusindvis af flygtninge og migranter for vold, når de i forbindelse med såkaldte ‘pushbacks’ skubbes ulovligt tilbage over europæiske grænser. Dermed forhindres de i at søge beskyttelse. Det viser en ny rapport, som DRC Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med seks civilsamfundsorganisationer på tværs af seks europæiske lande har lavet. Vidnesbyrd afslører desuden et uofficielt samarbejde mellem myndigheder i forskellige lande, der koordinerer ulovlig overførsel af sårbare mennesker på tværs af landegrænser.

Læs mere

Familier tvangssepareres langs EU's grænser - ny rapport dokumenterer foruroligende ulovlige 'pushback'-metoder
Grarup Bosnien 2020

En ny rapport dokumenterer, hvordan grænsemyndigheder – i et forsøg på at afskrække folk fra at krydse EU's grænser - adskiller forældre og børn og fragter dem tilbage over grænsen forskellige steder uden familierne har mulighed for at finde hinanden igen. Og dette er kun én af de ulovlige ’push-back’-metoder, der er registreret som en del af PRAB-initiativet (Protecting Rights at Borders).

Læs mere