Sudan

Tigrinske flygtninge i Sudan har brug for hjælp

Da konflikten i Etiopiens Tigray-region brød ud i november 2020, søgte flere end 60.000 flygtninge tilflugt i det østlige Sudan. Næsten tre måneder efter flugten lever folk stadig under ekstremt svære forhold og har stort behov for hjælp.

Da konflikten i Etiopiens Tigray-region brød ud i november 2020, søgte flere end 60.000 flygtninge tilflugt i det østlige Sudan.

Cirka en tredjedel af de flygtede opholder sig nu i Um Raquba-lejren i staten Gadaref i det østlige Sudan. Derudover befinder 40.000 flygtninge sig i andre lejre eller i transitområder ved grænsen, hvor de venter på at blive sendt videre til lejre med bedre faciliteter.

Familier er blevet splittet. Det samme er de netværk, hvor folk normalt finder støtte. Og mens mænd, kvinder og børn i Um Raquba-lejren skal tilpasse sig livet i et nyt land, kæmper de med traumer fra krig og flugt.

Næsten tre måneder efter flugten lever folk stadig under ekstremt svære forhold og har stort behov for hjælp.

I lejren bor ældre, handicappede, kronisk syge, gravide og uledsagede børn og unge tæt sammen. Humanitære organisationer arbejder for at sikre de basale fornødenheder, men behovene overstiger den tilgængelige hjælp. De mest udsatte flygtninge, såsom ældre og handicappede, har svært ved at skaffe selv basale nødvendigheder som mad og vand. Andre har intet sted at bo og lever sammen med fremmede under trange og dårlige forhold.

DRC Dansk Flygtningehjælp ankom til Um Raquba-lejren i begyndelsen af december. Her arbejder vi for at dække beboernes basale behov og sikre dem et liv i sikkerhed og værdighed.

Eftersom en stor gruppe mennesker har brug for hjælp, prioriterer DRC Dansk Flygtningehjælp først og fremmest de særligt udsatte flygtninge. Vi skaffer hjælpemidler til folk med fysiske handicap og yder lægehjælp og sikre boliger til overlevere af kønsbaseret vold.

Men regntiden lurer forude. Um Raquba-lejren ligger i et afsides område, og om få måneder vil vejene til lejren være ufarbare på grund af vejret. Teltene risikerer at blive oversvømmet eller skyllet væk. Oversvømmelse af området og toiletterne øger risikoen for sygdomme. Fremtiden er derfor usikker for lejrens indbyggere.

DRC Dansk Flygtningehjælp opfordrer derfor humanitære aktører, inklusiv internationale donorer, til at yde omgående støtte til udsatte etiopiske flygtninge i Sudan.