Global

Ny rapport: Danmarks største nødhjælpsorganisation har hjulpet næsten 5 millioner mennesker under Corona-krisen

Mens Corona-krisen har påvirket de flestes hverdag i Danmark, har pandemien og følgevirkningerne, der i mange lande er fulgt i kølvandet, i særlig grad påvirket mennesker på flugt. For dem, der allerede stod uden hjem, opsparing, job og sikkerhed, blev krisen et yderligere skub mod kanten af overlevelse. DRC Dansk Flygtningehjælp er derfor stolte over, at deres særlige indsats det forgangne år, har hjulpet næsten lige så mange mennesker, som der bor i Danmark.

Det er nu et år siden COVID-19 spredte sig til så store dele af verden, at WHO erklærede det for en pandemi. Pandemien såvel som følgerne heraf i form af økonomisk nedgang, nedlukninger og restriktioner har haft omfattende konsekvenser for den globale økonomi og for menneskers liv og dagligdag verden over – men som det ofte sker, er det de mest udsatte og marginaliserede, der betaler den højeste pris.

Da pandemien brød ud, besluttede DRC Dansk Flygtningehjælp på et tidligt tidspunkt at lægge deres arbejde om, hvor det var nødvendigt og desuden appellere til internationale donorer om ekstra midler til at imødekomme de yderligere behov, der ville opstå. Appellen førte til over 335 millioner kroner, der har kunnet hjælpe 4,8 millioner sårbare mennesker i 34 lande, viser en ny rapport, som DRC netop har offentliggjort.

”Vi er stolte over, at da vi stod foran en akut, global krise, der især påvirkede dem, som i forvejen var allermest sårbare, havde vi kapaciteten til at rulle ekstra indsatser ud og skaffe de midler, der skulle til. Derfor har vi kunnet hjælpe næsten lige så mange mennesker, som der bor i Danmark med alt fra akut nødhjælp som mad og vand til økonomisk støtte, samt med information om COVID-19, adgang til faciliteter, hvor folk kan vaske hænder, hygiejneartikler og meget andet,” siger Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælps globale COVID-19-indsats i 2020

I 2020 nåede DRC Dansk Flygtningehjælp ud til mere end 4,8 millioner mennesker fordelt over 34 lande med vores initiativer målrettet COVID-19-krisen.

Over 54 millioner USD/45 millioner EUR, der er øremærket til vores indsats mod pandemien over hele verden er blevet indsamlet siden krisens begyndelse. Desuden har vi omfordelt 25 millioner USD/20 millioner EUR af vores eksisterende midler til arbejdet med COVID-19-indsatser.

Kilde: DRC Dansk Flygtningehjælps global COVID-19-respons.

Rapporten, der opsummerer indsatsen, indeholder desuden interviews med mere end 12.000 mennesker på flugt i nogle af de 40 lande, hvor organisationen arbejder, og viser, hvordan sårbare eller marginaliserede mennesker blev uforholdsmæssigt hårdt ramt af krisen.

”Det gik hurtigt op for os, at især følgerne af pandemien ville ramme de mennesker, vi hjælper, rigtig hårdt. Det er jo mennesker, der i forvejen står uden tag over hovedet, uden fast job og uden opsparing. Flygtninge og fordrevne befinder sig i forvejen i situationer, der gør dem sårbare for de sundhedsmæssige risici, der relaterer sig til COVID-19. Derudover er de i særlig grad sårbare overfor de sekundære økonomiske og sociale konsekvenser af pandemien,” siger Charlotte Slente, generalsekretær hos DRC Dansk Flygtningehjælp.

De er måske stadig i transit på flugt fra ét sted til et andet og møder lukkede grænser eller bor i tætpakkede flygtningelejre eller under vilkår, hvor det er svært at holde afstand. Ifølge undersøgelsen oplevede flygtninge og internt fordrevne større risiko for at miste deres bolig, de havde mindre opsparing og mistede i højere grad deres beskæftigelsesmuligheder sammenlignet med andre i deres værtssamfund. Derudover var konsekvenserne af COVID-19 for deres mulighed for at skaffe sig den fornødne indkomst til at betale mad og husleje intet mindre end katastrofale. Desuden opholder 85% af verdens flygtninge sig i udviklingslande, der i forvejen kæmper med udfordrede økonomier og sundhedssystemer. Endeligt har nedlukninger og restriktioner også påvirket fordrevnes muligheder for at opnå international beskyttelse og søge asyl.

”Det er vigtigt at huske på, at pandemien og de økonomiske og sociale følgevirkninger langt fra er ovre og globalt set vil vi kunne se de negative konsekvenser i flere år frem. Samtidig har vi en situation hvor verdens vacciner er ulige fordelt. Mens rige lande konkurrerer om, hvor hurtigt man kan vaccinere befolkningen mod COVID-19, skal vi huske, at ingen er sikre, før alle er sikre – vi opfordrer derfor til en mere ligelige global fordeling af vacciner og lande til at inkludere alle i deres vaccinationsprogrammer – uanset om de er statsborgere, flygtninge eller migranter, samt holde døren åben for mennesker, der søger beskyttelse fra krig, konflikt og forfølgelse,” slutter Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp.

Rapporten er tilgængelig her.

I arbejdet med at håndtere COVID-19-pandemien fremover, opfordrer DRC Dansk Flygtningehjælp til at:

  • at retten til at søge asyl og andre former for international beskyttelse respekteres, og non refoulement-princippet overholdes,
  • at fortsætte rettighedsbaseret arbejde med beskyttelse for øje og fokusere på de mest udsatte grupper,
  • at flygtninge og fordrevne inkluderes i nationale krise- og genopbygningsplaner såvel som vaccinationsprogrammer,
  • at arbejdet med beskyttelse og økonomisk støtte fortsætter og øges, og
  • at regeringer  i donorlande tilpasser deres støtte til flygtninges behov og fortsat udviser fleksibilitet.

En global krise kræver global handling. Verdens regeringer bør sikre, at deres indsatser både inden for og uden for sundhedsområdet styrker globalt samarbejde og solidaritet.

Fakta om rapporten

DRC Dansk Flygtningehjælps globale COVID-19-rapport dækker perioden maj-december 2020.

Rapporten ser nærmere på DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde i lyset af vores globale appel for 75 millioner USD til at modarbejde de negative konsekvenser af COVID-19.

Rapporten indeholder både data og analyse og giver et komplet overblik over DRC’s COVID-19-relaterede aktiviteter i 2020, inklusive indblik i, hvordan vores arbejde udviklede sig under pandemien, og hvad vi har lært af vores krisehåndtering.

Læs hele rapporten her: Global COVID-19 Response Final Report