Jan Grarup for DRC

Bosnien-Hercegovina

Ny rapport: tusindvis af flygtninge og migranter oplever krænkelser ved Europas grænser

Ifølge en ny rapport udsættes tusindvis af flygtninge og migranter for vold, når de i forbindelse med såkaldte ‘pushbacks’ skubbes ulovligt tilbage over europæiske grænser. Dermed forhindres de i at søge beskyttelse. Det viser en ny rapport, som DRC Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med seks civilsamfundsorganisationer på tværs af seks europæiske lande har lavet. Vidnesbyrd afslører desuden et uofficielt samarbejde mellem myndigheder i forskellige lande, der koordinerer ulovlig overførsel af sårbare mennesker på tværs af landegrænser.

I løbet af årets tre første måneder forhindrede en række europæiske politimyndigheder ulovligt 2.162 mænd, kvinder og børn i at søge beskyttelse i en række europæiske lande. Omfanget af de ulovlige ‘pushbacks’ blev registreret fra januar til april 2021 ved forskellige grænseovergange i Italien, Grækenland, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien og Ungarn. Mere end en tredjedel af de dokumenterede tilfælde indebar rettighedskrænkelser såsom nægtelse af adgang til asylprocedure, fysiske overgreb og vold, tyveri, afpresning og ødelæggelse af ejendom begået af grænsepoliti og lokale myndigheder.

Det er en meget alvorlig situation og ekstremt bekymrende, at så mange mennesker oplever ulovligt at blive forhindret i at krydse grænserne uden hensyn til deres beskyttelsesbehov og ikke mindst, at mange samtidig er udsat for vold og overgreb. Det siger sig selv, at de pågældende lande bør sikre, at det straks ophører, og at gerningsmænd bliver holdt ansvarlige.

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Monitorering af pushback episoder på tværs af Europas grænser fra januar til april 2021

Rapporten dokumenterer desuden 176 tilfælde af såkaldte "kæde-pushbacks", hvor flygtninge og migranter blev overført fra ét land til et tredje på tværs af flere grænser via uformelle samarbejder mellem landes myndigheder for at omgå ansvar og skubbe uønskede grupper af mennesker uden for EU. Det gjaldt eksempelvis fra Italien eller Østrig gennem lande som Slovenien og Kroatien til et tredjeland som Bosnien-Hercegovina.

For at undgå at krænkelserne fortsætter, appellerer vi og vores partnerorganisationer på det kraftigste til, at der hurtigst muligt oprettes en uafhængig grænsemonitoreringsmekanisme, der skal sikre, at der bliver holdt øje med rettighedsovertrædelser. Samtidig bør landene igangsætte en uafhængig undersøgelse på baggrund af de beviser, vi har indsamlet.

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Om rapporten

Rapporten bygger på data om ulovlig afvisning og behandling af mennesker, der søger beskyttelse langs Europas grænse. De såkaldte ‘pushbacks’ er blevet registreret samtidig med, at DRC Dansk Flygtningehjælp og partnerorganisationerne har ydet juridisk rådgivning og støtte til de pågældende flygtninge og migranter. Rapporten anslås kun at afsløre toppen af isbjerget. Mange steder langs de monitorerede ruter bliver NGO’er forhindret i at registrere og dokumentere omfanget af ulovlige ‘pushbacks.’ Mørketallet øges desuden ved, at folk undgår at få deres oplevelser registreret, da de frygter, at det kan få konsekvenser for deres status, eller at de vil blive forhindret i at rejse videre.  

‘Pushbacks’ er ikke en lovlig metode til at beskytte grænser med. Stater har i henhold til FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og den Europæiske Menneskerettighedskonvention pligt til at sikre, at folk har mulighed for at søge asyl. Samtidig skal de respektere princippet om non-refoulement, dvs. at de ikke må overføre en person til et land, hvor der er risiko for eksempelvis forfølgelse eller tortur. Under de samme juridiske rammer er det desuden ulovligt for stater at foretage kollektive udvisninger, og de er forpligtet til at behandle ethvert menneske med respekt og værdighed. 

Læs hele rapporten her: Push back of responsibility: Human Rights Violations as a Welcome Treatment at Europe’s Borders

Partnerorganisationer

Italien: (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), Diaconia Valdese (DV); Ungarn (Hungarian Helsinki Committee); Serbien (Humanitarian Center for Integration and Tolerance (HCIT)); Nordmakedonien (Macedonian Young Lawyers Association (MYLA)); og Grækenland (Greek Council for Refugees (GCR).

Rapporten bygger desuden på et samarbejde mellem DRC Dansk Flygtningehjælps landekontorer i Italien (DRC Italy), Bosnien-Hercegovina (DRC BiH), Grækenland (DRC Greece) og Bruxelles (DRC Brussels).

Relateret indhold

Partnere