Danmark

Massiv kritik af lovforslaget om overførsel af asylansøgere til tredjelande: ”Usolidarisk og uansvarligt”

DRC Dansk Flygtningehjælp - og en lang række andre organisationer advarer imod lovforslag om overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande, og opfordrer til, at lovforslaget ikke vedtages.

Forslaget til lov om ændring af udlændingeloven (L226), der vil skabe grundlag for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling og eventuel efterfølgende beskyttelse i tredjelande færdigbehandles i Folketinget inden for de næste par uger.

Der er mange grunde til, at Danmark ikke bør udlicitere behandling af asylansøgninger og flygtningebeskyttelse til tredjelande og lovforslaget er blevet massivt kritiseret.

DRC Dansk Flygtningehjælp og en lang række andre organisationer og institutioner peger på følgende overordnede kritikpunkter:

  1. Lovforslaget medfører stor risiko for overdreven magtanvendelse og menneskerettigheds krænkelser
  2. Lovforslaget baserer sig på en snæver fortolkning af internationale forpligtelser og indeholder ikke tilstrækkelige detaljer om den praktiske implementering
  3. Lovforslaget bidrager ikke til løsninger og vil have alvorlige konsekvenser for den globale flygtningebeskyttelse
  4. Lovforslaget bygger på en falsk præmis. Det vil ikke skabe grundlag for en mere human flygtningepolitik eller forhindre at flygtninge udsættes for farlige rejser

Vi opfordrer til, at Lovforslag 226 ikke vedtages.

Se udpluk af den massive kritik fra Dansk Flygtningehjælp og andre her.