Danmark

Mindeord for æresmedlem Bent Melchior

Æresmedlem i DRC Dansk Flygtningehjælp, Bent Melchior, var i mere end 40 år en varm og vigtig fortaler for flygtninge og fordrevnes rettigheder.

Bent Melchior, der som ung dansk jøde i 1943 måtte flygte til Sverige, vidste fra sit eget liv, hvordan det er at være tvunget til at forlade hus og hjem. Den erfaring havde han altid med sig i sit uvurderlige engagement i DRC Dansk Flygtningehjælp og som en højt respekteret og betydningsfuld forkæmper for flygtningesagen og for arbejdet med flygtninge og fordrevne herhjemme og ude i verden.

Bent Melchior spillede en aktiv rolle i DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde fra starten af 1970’erne og resten af sit liv, hvor han havde en stærk stemme i forbindelse med både asyl- og integrationsarbejdet i Danmark og for flygtninge og fordrevnes sag generelt. I en periode var Bent Melchior både medlem af organisationens Repræsentantskab samt også formand for det daværende Asyludvalg.

Fra midten af 1990’erne og frem til 2007 sad Bent Melchior i DRC Dansk Flygtningehjælps Forretningsudvalg, og som en anerkendelse af Bent Melchiors unikke og vedvarende engagement blev han i 2008 som den første person i organisationens historie udnævnt til æresmedlem. 

”Danmark og verden har mistet en stor mand, hvis hjerte bankede for mennesker på flugt. Det har været en stor personlig berigelse og inspiration at opleve Bent Melchiors utrættelige arbejde for DRC Dansk Flygtningehjælp. Bent Melchior vil for altid have en særlig plads i organisationens historie,” udtaler Charlotte Slente, der er generalsekretær for DRC Dansk Flygtningehjælp.

”Bent Melchior var til det sidste en stærk og vigtig stemme for verdens flygtninge i DRC Dansk Flygtningehjælp - og et stort og varmt menneske, som det er en ære at have mødt,” udtaler Agi Csonka, der er forkvinde for DRC Dansk Flygtningehjælp.

Som et konkret udtryk for Bent Melchiors værdier og livssyn kan nævnes en indsamling, som han igangsatte i forbindelse med sin 90-års fødselsdag i 2019. I stedet for gaver bad han om en donation til DRC Dansk Flygtningehjælps integrationsfremmende fritidspulje, der bl.a. hjælper flygtningebørn og unge ved at betale kontingent til sportsklubber og andre foreninger og dermed til at blive aktive borgere i det danske samfund.

Det eksempel viser, at Bent Melchior til det sidste insisterede på værdien af det enkelte menneske og på vigtigheden af inklusion og integration af flygtninge og fordrevne – uagtet hvor i verden, de måtte være.

Bent Melchior blev 92 år. Æret være Bent Melchiors minde.