Bosnien-Hercegovina

Familier tvangssepareres langs EU's grænser - ny rapport dokumenterer foruroligende ulovlige 'pushback'-metoder

En ny rapport dokumenterer, hvordan grænsemyndigheder – i et forsøg på at afskrække folk fra at krydse EU's grænser - adskiller forældre og børn og fragter dem tilbage over grænsen forskellige steder uden familierne har mulighed for at finde hinanden igen. Og dette er kun én af de ulovlige ’push-back’-metoder, der er registreret som en del af PRAB-initiativet (Protecting Rights at Borders).

Den nyligt frigivne rapport, ’Doors Wide Shut’, der er baseret på vidnesbyrd indsamlet mellem april og juni 2021, er baseret på en række vidnesbyrd, der beskriver en række krænkelser af rettigheder efterfulgt af såkaldte 'pushbacks', hvor asylansøgere og migranter ulovligt tvinges over grænsen fra et EU-land til et ikke-EU-land, uden hensyn til alder, køn, sårbarhed eller juridisk status. Rapporten er den anden af ​​sin art, og også denne gang dokumenterer den fysiske overgreb, vold og nedværdigende behandling samt ødelæggelse af ejendom. Rapporten afslører imidlertid også tilfælde af familietvangsseparationer, der viser tegn på, at en tidligere brugt afskrækkelsesmetode igen bliver taget i brug i nogle EU-medlemsstater.

”Det er svært at forestille sig det mareridt, disse familier gennemgår! Efter en ofte vanskelig og farlig rejse udsættes de for, hvad der må være alle forældres værste frygt - at blive adskilt fra deres børn og frataget nogen måde at kontakte dem på. Og dette sker endda i de lande, de har søgt til for at opnå beskyttelse,” siger generalsekretær for DRC Dansk Flygtningehjælp, Charlotte Slente.

Rapporten, der offentliggøres af DRC i samarbejde med seks civilsamfundsorganisationer på tværs af seks lande, inkluderer hændelser, der involverer 3.403 personer - en stigning i forhold til årets første kvartal, der til dels skyldes et større antal registrerede pushbacks langs Kroatien-Bosnien-Hercegovinas (BiH) og Ungarn-Serbiens grænser.

Tallene alene er skræmmende, men bag statistikken er rigtige børn, kvinder og mænd, der har oplevet frygt, farlige rejser og brud på deres rettigheder om det være sig ydmygende og nedværdigende behandling, at få frataget deres ejendele eller blive udsat for fysiske og psykiske overgreb

Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp

Rapporten dokumenterer, at der fortsat er en udbredt brug af ulovlige push-backs, herunder 'kæde-pushbacks’, som dokumenteret i den foregående rapport, fra EU-medlemsstater (MS) og nabolande.

Antallet af registrerede personer, der har oplevet pushbacks i 2021

”Tallene alene er skræmmende, men bag statistikken er rigtige børn, kvinder og mænd, der har oplevet frygt, farlige rejser og brud på deres rettigheder om det være sig ydmygende og nedværdigende behandling, at få frataget deres ejendele eller blive udsat for fysiske og psykiske overgreb,” siger Charlotte Slente: "Og ofte har disse mennesker ikke blot oplevet den slags én gang, men flere, ved de samme eller forskellige grænser."

På trods af opfordringer til sikring af uafhængige grænsemonitoreringsmekanismer og efterforskning af klager i forbindelse med push-backs, viser rapporten, at dette stadig mangler. Det påvirker asylansøgeres rettigheder og muligheden for at lande bliver stillet til ansvar.

”Krænkelser af rettigheder og uværdig behandling af meget sårbare mennesker, som vi fortsat ser i flere lande, er stærkt bekymrende, og vi håber at se øjeblikkelig handling fra regeringerne i lande, der beskyldes for at have udført ulovlige ’push-backs’ af asylansøgere og migranter,” siger Charlotte Slente.

Læs hele rapporten "Doors Wide Shut"

Om rapporten

Rapporten bygger på data om ulovlig afvisning og behandling af mennesker, der søger beskyttelse langs Europas grænse. De såkaldte ‘pushbacks’ er blevet registreret samtidig med, at DRC Dansk Flygtningehjælp og partnerorganisationerne har ydet juridisk rådgivning og støtte til de pågældende flygtninge og migranter. Rapporten anslås kun at afsløre toppen af isbjerget. Mange steder langs de monitorerede ruter bliver NGO’er forhindret i at registrere og dokumentere omfanget af ulovlige ‘pushbacks.’ Mørketallet øges desuden ved, at folk undgår at få deres oplevelser registreret, da de frygter, at det kan få konsekvenser for deres status, eller at de vil blive forhindret i at rejse videre.  

‘Pushbacks’ er ikke en lovlig metode til at beskytte grænser med. Stater har i henhold til FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og den Europæiske Menneskerettighedskonvention pligt til at sikre, at folk har mulighed for at søge asyl. Samtidig skal de respektere princippet om non-refoulement, dvs. at de ikke må overføre en person til et land, hvor der er risiko for eksempelvis forfølgelse eller tortur. Under de samme juridiske rammer er det desuden ulovligt for stater at foretage kollektive udvisninger, og de er forpligtet til at behandle ethvert menneske med respekt og værdighed. 

Partnerorganisationer

Italien: (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI)Diaconia Valdese (DV); Ungarn (Hungarian Helsinki Committee); Serbien (Humanitarian Center for Integration and Tolerance (HCIT)); Nordmakedonien (Macedonian Young Lawyers Association (MYLA)); og Grækenland (Greek Council for Refugees (GCR).

Rapporten bygger desuden på et samarbejde mellem DRC Dansk Flygtningehjælps landekontorer i Italien (DRC Italy), Bosnien-Hercegovina (DRC BiH), Grækenland (DRC Greece) og Bruxelles (DRC Brussels).