Bangladesh

Protektor for DRC Dansk Flygtningehjælp, Kronprinsesse Mary, besøger flygtningelejr i Bangladesh

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary har netop besøgt Bangladesh for at sætte fokus på klimaforandringer og bæredygtighed i verdens største flygtningelejr. I lejren i Cox’s Bazar mødte hun fordrevne og havde lejlighed til at opleve og forstå DRC’s arbejde med at forbedre livet for de hundredtusinder af mennesker, der bor i lejren.

Under besøget i lejren, der huser knap én million rohingya-flygtninge fra nabolandet Myanmar, og som er verdens største lejrkompleks for mennesker på flugt, fik Kronprinsessen lejlighed til at opleve eksempler på DRC’s arbejde med klimatiltag, blandt andet DRC’s jorderosions-håndtering og miljøgenopretningsarbejde. 

Tiltagene bliver især implementeret i områder, der er særligt udsatte i forhold til jordskred, og inkluderer brug af jordretention, geotekstil og bambushegn, som er miljøvenlige jordstabiliseringsløsninger. Derudover har DRC oprettet en stor træplantage, der skal modvirke konsekvenser af den årlige monsunregn og klimaforandringer, såsom jordskred og oversvømmelser. 

Kronprinsesse Mary mødte også flygtningefamilier og fik lejlighed til at høre om deres situation. Hun talte især med kvinder og børn om deres levevilkår, humanitære behov og bekymringer. 

Derudover mødtes Kronprinsessen med repræsentanter for de lokale værtssamfund inklusiv en gruppe kvinder, der gav indblik i deres erfaringer med at leve i et område, der på meget kort tid også er blevet hjem for et stort antal fordrevne. Kvinderne fortalte om deres hverdag, og om hvad DRC gør for at støtte og opbygge positive relationer mellem de fordrevne rohingyaer og deres lokale bangladeshiske værtssamfund. 

”Vi er meget beærede over, at HKH Kronprinsesse Mary har valgt at besøge os. Det er en historisk dag og det er meget inspirerende for os i DRC og for hele det humanitære samfund her i området. Samtidig giver det os mulighed for at sætte fokus på de store humanitære behov, som de hårdt prøvede fordrevne rohingyaer har,” siger Sumitra Mukherjee, der er landedirektør for DRC i Bangladesh. 

FAKTA

Kronprinsessen har været Protektor for DRC siden 2005, og blev ledsaget af Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen samt Winnie Estrup Petersen, der er Danmarks ambassadør i Bangladesh. Derudover havde Kronprinsessen også selskab af Regional Direktør for DRC Asien, Mikkel Rindorf Trolle, landedirektør for DRC i Bangladesh, Sumitra Mukherjee samt et team af DRC’s tekniske eksperter.