Bisidderkorps

En bisidder støtter flygtninge i samtaler ved styrelser og kommune, og fremmer dialog og overblik.

Read in other languages (.pdf)

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person som tager med til samtaler hos myndigheder, hvor bisidderen fungerer som et ekstra par øjne og ører i en situation, hvor der kan være mange detaljer at holde styr på. Under mødet er det bisidderens opgave at hjælpe dig med at få overblik over din sag og støtter dig til at få en god dialog med myndighederne. De frivillige bisiddere har tavshedspligt. Det vil sige, at alt du fortæller, bliver behandlet fortroligt indenfor lovens rammer.

Kontakt os! Ring til +45 60268002 eller skriv til [email protected].
Du kan også udfylde kontaktformularen her.

Sådan får du hjælp:

  • En forberedende samtale
    Her fortæller du bisidderen om sagen. Det er en god idé, at du medbringer alle relevante papirer til samtalen. Bisidderen hjælper med at udfylde relevante papirer forud for mødet med myndighederne. Sammen kan I desuden lave en liste over de spørgsmål, som du gerne vil have svar på ved samtalen hos myndighederne. Hvis du ønsker det, kan bisidderen også hjælpe dig med at søge om aktindsigt.
  • Mødet med myndighederne
    Næste gang du og bisidderen mødes er ved selve samtalen hos myndighederne. Her vil bisidderen primært holde sig i baggrunden, men vil stille uddybende spørgsmål, hvis der er noget, I er i tvivl om eller ikke har fået svar på. Desuden sikrer bisidderen, at du får stillet alle de spørgsmål, som I sammen har forberedt og tager noter undervejs i mødet. Umiddelbart efter samtalen sætter du og bisidderen jer sammen og taler om, hvad der blev sagt under samtalen.
  • En evaluerende samtale
    Når der er kommet en afgørelse i din sag, mødes du igen med bisidderen og snakker om, hvad afgørelsen betyder for dig. I nogle tilfælde vil der være mulighed for at klage over afgørelsen, og i så fald hjælper bisidderen også med det.

Kontakt

Mathilde Nielsen Web

Mathilde Aalborg Nielsen

Projektkonsulent, Bisidderkorps

+45 60268002 [email protected]