Forældrekorps

Bygger bro mellem lokale foreninger og flygtningefamilier for at styrke børnenes fritidsliv

Forældrekorpset har til formål at støtte flere forældre med flygtningebaggrund i at tage del i det lokale foreningsliv og bakke op om deres børns fritidsliv. De frivillige i forældrekorpset er forældre som enten selv har erfaringer med at være ny i Danmark eller erfaring med det lokale foreningsliv.

Gennem brobygningsaktiviteter mellem forældre, foreninger og børn er de lokale frivillige med til at afkode eventuelle sproglige eller kulturelle udfordringer, hjælpe nye familier i gang med fritidsaktiviteter mm.

Gennem forældrekorpset får de frivillige mulighed for at forme deres lokalsamfund og for, gennem egne personlige erfaringer, at inspirere andre nytilkomne forældre til også at indgå i foreningslivet.

Om projektet

Projektet udspringer af projekt Fritidspuljen og er igangsat i samarbejde med Viborg Kommune, Silkeborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Skive Kommune, Svendborg Kommune og Fredericia Kommune.

Projektperioden er fra efteråret 2019 til udgangen af 2020. Projektet er muliggjort med støtte fra Socialstyrelsen.

Vil du være med som frivillig? Gå til tilmelding

Gå til værktøjskassen

Du kan finde flere materialer, inspiration og viden i vores værktøjskasse til frivillige.

Gå til værktøjskassen

Kontakt

Kristina Munch Ny

Kristina Munch Larsen

Projektkoordinator, Fritidspuljen

+45 28906056 [email protected]