Få en frivillig tolk

Flygtninge og frivillige i DRC kan bestille en frivillig hverdagstolk til at støtte mødet i frivilliggruppen.

Hverdagstolke er frivillige, flersprogede oversættere, som kan hjælpe andre frivillige og flygtninge, der mødes igennem Dansk Flygtningehjælp.

Hverdagstolke kan fx støtte i det første matchmøde mellem en frivillig og en nyankommen flygtning, hvor der er behov for at afstemme forventninger, eller i en lektiecafé, hvor tingene skal forklares på en særlig måde. Hverdagstolke kan også hjælpe frivilliggrupper, der holder et arrangement og som skal have oversat et oplæg, eller som skal have trykte materialer oversat.

Hverdagstolkene kan oversætte fra og til mange sprog heriblandt arabisk, pashto, farsi og russisk. 

Ikke en professionel tolk

Det er vigtigt at huske på, at hverdagstolke er frivillige, og altså ikke må forveksles med professionelle tolke. En hverdagstolk kan oversætte hverdagssnak og andre opgaver som en frivillig ellers alligevel ville foretage med en ny medborger. Det kan fx være at hjælpe med at læse breve fra myndigheder, men ikke opgaver der almindeligvis kræver en professionel tolk.

Bestil en frivillig tolk her.

Nils Web

Nils Wilhelm Liborius

Juridisk konsulent, Sjælland

+45 52199542 [email protected]