Økonomisk støtte til børns fritid og sport

Fritidspuljen støtter børn og unge med tilskud til kontingent i fritids- og sportsforeninger.

DRCs Fritidspulje giver kontingentstøtte til flygtningebørn under 18 år, så børnene har mulighed for et aktivt fritidsliv på lige fod med deres jævnaldrende kammerater i det lokale foreningsliv. Det kan være i organiseret holddeltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter, og aktiviteten kan dermed være alt inden for idræt og kultur som f.eks. fodbold, spejder, svømning, musik og billedkunst. 

Læs mere og ansøg om støtte på Fritidspuljens hjemmeside.