Frivilligprincipper

Vores principper for frivilligt arbejde er grundlaget for al indsats i DRC Frivillig

God introduktion

Du har som ny frivillig krav på introduktion til Dansk Flygtningehjælp og den lokale frivilliggruppe.

Inddragelse og ligeværd

Din frivillige indsats bygger på inddragelse af dem du hjælper og sker i et ligeværdigt møde.

Uafhængig af partipolitiske og religiøse interesser

Din indsats skal være uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser

Ingen økonomisk støtte eller parforhold

Du må som frivillig ikke have økonomiske mellemværender med målgruppen eller dække deres personlige udgifter. Du må ikke have nære relationer til brugerne (familieforhold, parforhold eller lignende forhold af privat karakter).

Grupper er demokratiske og alle frivillige kan bidrage til nye initiativer

Du har som frivillig mulighed for at bidrage med nye initiativer og du indgår i frivilliggruppens demokrat

Henvis til fagpersoner

Du skal som frivillig være opmærksom på, hvornår du bør henvise til en fagperson eller fagprofessionel med et myndighedsansvar

Kontakt DRC ved tvivl

Kontakt altid din regionale DRC konsulent, hvis du er tvivl om noget, hvis der opstår problemer i forholdet til målgruppen, samarbejdspartnere eller internt i gruppen.

Repræsenter kun den lokale frivillige indsats

Du må repræsentere den lokale frivillige indsats, f.eks. i forhold til pressen, men du må ikke udtale dig om Dansk Flygtningehjælps øvrige arbejde.

Tavshedspligt

Du har som frivillig i Dansk Flygtningehjælp tavshedspligt og må ikke videregive andre folks personoplysninger uden samtykke. Dette gælder også efter ophør som frivillig i Dansk Flygtningehjælp

Bryd ikke loven

Din indsats overholder landets gældende lovgivning, herunder persondataforordningen.

Gå til værktøjskasse

Du kan finde flere materialer, inspiration og viden i vores værktøjskasse til frivillige.

Gå til værktøjskassen