Frivilligudvalget

Frivilligudvalget mødes fire gange om året for at diskutere aktuelle emner og uddele midler fra Frivilligpuljen

Frivilligudvalget er frivilliges organisatoriske stemme i DRC Dansk Flygtningehjælp

Frivilligudvalget fungerer som idérum og bindeled mellem Dansk Flygtningehjælp og frivillige. Udvalgets medlemmer mødes flere gange om året for at drøfte udviklingen af den frivillige indsats i samråd med Frivilligafdelingens ledelse. Frivilligudvalget gennemgår også ansøgninger til Frivilligpuljen og uddeler puljens midler til frivillige projekter og events.

Frivilligudvalget varetager de frivilliges interesser, og derfor er alle frivillige velkomne til at tage kontakt til udvalgets medlemmer for at diskutere forhold i det frivillige arbejde eller stille forslag om at en bestemt debat tages op i udvalget. Find et medlem af Frivilligudvalget (pdf)

Frivilligudvalget består af to medlemmer og én suppleant fra hver af de fem regioner, altså ti medlemmer og fem suppleanter i alt. Valgperioden er to år, og hvert år er halvdelen af pladserne til valg. Valget foregår ved afstemning på et regionsmøde inden udgangen af marts, eller online hvis regionsmødet først afholdes efter udgangen af marts. Det er den regionale frivilligfaglige konsulenter, som udsener information omkring valg og valgprocedure.

Alle aktive frivillige i Dansk Flygtningehjælp kan stille op til Frivilligudvalget.

Mødereferater