Familie, køn og ligestilling i Danmark

Nogle flygtninge kommer fra lande, hvor traditioner omkring familie og køn adskiller sig fra de holdninger til ligestilling, som præger det danske samfund. Det kan blandt andet have betydning for, hvordan man opdrager sine børn, om man vælger at tage en uddannelse, indgå skilsmisse, deltage på arbejdsmarkedet, i foreningslivet osv.

Men hvordan håndterer man mødet med familie- og kønsopfattelser, som er meget forskellige fra ens egne? I hvor høj grad kan man tillade sig at blande sig i familiers og enkeltpersoners privatsfære? Og hvad gør man, hvis man har indtryk af, at én eller flere personer er udsat for negativ social kontrol?

På dette kursus får du viden om ligestilling blandt etniske minoriteter og i Danmark samt om rettigheder i forhold til ligestilling i Danmark. Du får desuden redskaber til at etablere en samtale om ligestillingsspørgsmål, og du får viden om, hvordan du skal handle, hvis du oplever, at én eller flere af de personer, du er i kontakt med, er udsat for negativ social kontrol.

Kurset er også åbent for deltagere og brugere i de frivillige tilbud.

 

Praktisk info

Underviser: Mads Ted Drud-Jensen, seniorrådgiver i DRC Dansk Flygtningehjælp Integration.

Kursusleder:

Tid: 4. november 17:00-18:00

 

Tilmeldingsfrist: 21. oktober 2020

GÅ TIL TILMELDING

 

Onlinekursus på Microsoft Teams

Vores onlinekursus kører via platformen Microsoft Teams. Du vil to dage forud for kurset modtage et link, som du klikker dig ind på for at deltage i kurset. det er derfor vigtigt, at du oplyser din emailadresse i tilmeldingsformularen. Du behøver ikke at downloade Microsoft Teams for at deltage.