Hverdagsrådgivning og vejledning til flygtninge

Mange frivillige hjælper flygtninge med at kommunikere med offentlige myndigheder, banker, forsikringsselskaber og andre administrative institutioner. Det er en vigtig og værdsat støtte! I den sammenhæng er det vigtigt, at man som frivillig har blik for, om man har de rette forudsætninger for at hjælpe, eller om der bør henvises til mere specialiseret rådgivning og/eller myndighederne og institutionerne selv.

På dette kursus får du indblik i hvordan du som frivillig hverdagsrådgiver bedst støtter flygtninge i kommunikationen med myndigheder og andre administrative institutioner, og hvordan du afgrænser din hjælp inden for de områder, du er kvalificeret i at yde rådgivning om, og hvordan du kan opnå støtte/samarbejde med en mere specialiseret rådgivning. Vi forsøger at give så konkrete handlingsanvisninger som muligt og kommer omkring:

  • Rollen som frivillig hverdagsrådgiver. Herunder kommunens forpligtelser i forhold til flygtninge og deres familie, samt hvornår du bør henvise til Frivilligrådgivning og myndigheder
  • Opholdstilladelse og familiesammenføring. Herunder helt konkret hvor man finder ansøgningsskema, krav til udfyldelse, frister og hvordan du kan støtte som frivillig
  • Integrationslovgivning. Herunder ydelser og boligplacering

 

Praktisk info

Oplægsholdere: Rådgivningskoordinator Nils Liborius og Anne Cathrine Lausten, konsulent i region Hovedstaden

Dato: Tirsdag den 10. november 2020

Tid: kl. 18.30-20.30

Tilmelding: Melia Koutina Nilsen, koordinator, Netværkshuset i Gentofte. [email protected]. Alle frivillige er velkomne!

Sted: Netværkshuset i Gentofte, Ericavej 149, 2820 Gentofte (ved Kildebakke Station)

Max-deltagere: 20

NB: Ved tilmelding vil du få besked om evt anden kursusadresse i Gentofte, hvor vi kan være flere end 20 – med god afstand til hinanden – hvis der er flere end 20 tilmeldte.