Inddragelse af opholdstilladelser, midlertidighed og hjemsendelser - et kursus for frivillige og flygtninge

Hen over sommeren er det politiske fokus på inddragelse af flygtninges opholdstilladelser og hjemsendelser endnu en gang blevet skærpet og har skabt stor usikkerhed blandt flygtninge, frivillige og pårørende.

På dette kursus kan både frivillige og flygtninge få viden om, hvad det betyder, at Udlændingestyrelsen nu genvurderer en gruppe syriske flygtninges asylsager, og hvilke konsekvenser har det for dem. Man vil også få viden om, hvordan en inddragelsessag foregår hos myndighederne, og hvilke muligheder man som flygtning har i sådan en sag, samt hvilke muligheder der er for repatrieringsstøtte, hvis man får inddraget sin opholdstilladelse.

Underviseren er Dorte Smed, der til dagligt arbejder som teamleder i asylafdelingen ved Dansk Flygtningehjælp. Hensigten med oplægget er at give både flygtninge og frivillige indblik i regler og praksis i forbindelse med genvurdering af opholdstilladelser, inddragelse af opholdstilladelser og afslag på forlængelse af opholdstilladelser.

Der vil være mulighed for tolk til oplægget. Angiv venligst sprog i kommentarfeltet på tilmeldingssiden, hvis der er brug for tolk.

 

Praktisk info

Oplægsholder: Dorte Smed, teamleder i Asylafdelingen, DRC Dansk Flygtningehjælp.

Kursusleder: Bente Bækgaard

Tid: 3. november 2020, 17:00-20:00

OPDATERET ADRESSE:

Bernstorff slot

Jægersborg Allé 93 

2820 Gentofte

 

Tilmeldingsfrist: 19. oktober

GÅ TIL TILMELDING