Integrationslovgivning

Udlændinge- og integrationsområdet er et felt under konstant forandring. De mange løbende lovændringer gør det udfordrende at navigere i det danske samfund for flygtninge og familiesammenførte, og for frivillige kræver det en stor indsats at holde sig opdateret.

På denne kursusaften bliver du opdateret på de aktuelle vilkår, som gør sig gældende for flygtninge og familiesammenførte, der opholder sig i Danmark. Du vil høre om de seneste lovændringer af udlændinge- og integrationsloven. Du vil også høre om de aktuelle tendenser på udlændinge- og integrationsområdet og DRC Dansk Flygtningehjælps holdninger til disse. 

DRC Dansk Flygtningehjælps integrationsfaglige seniorrådgiver Sine Hav vil blandt andet komme ind på selvforsørgelses-og hjemrejseprogrammet, permanent og midlertidig bolig, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og repatriering m.v. De seneste tal for antal asylansøgere, opholdstilladelser og visiteringer til kommunerne vil også indgå.

 

Praktisk info

Oplægsholder: Sine hav, integrationsfaglig seniorrådgiver DRC Dansk Flygtningehjælp

Kursusleder: Michelle Amanda Toft Kallerup Toft, frivilligfaglig konsulent, DRC Dansk Flygtningehjælp

Tid: 24. november 2020 17:00-18:00

 

Tilmeldingsfrist: 10. november 2020

GÅ TIL TILMELDING

 

Onlinekursus på Microsoft Teams

Vores onlinekursus kører via platformen Microsoft Teams. Du vil to dage forud for kurset modtage et link, som du klikker dig ind på for at deltage i kurset. det er derfor vigtigt, at du oplyser din emailadresse i tilmeldingsformularen. Du behøver ikke at downloade Microsoft Teams for at deltage.