Kursus i familiesammenføring

Baggrund
Familiesammenføring har i gennem mange år været et af de vigtigste arbejdsområder i Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger. I de senere år har der været et stort behov for råd og vejledning om familiesammenføring blandt flygtninge fra bl.a. Syrien og Eritrea, som kan have brug for hjælp til at forstå de komplekse og skiftende regler, til selve ansøgningsprocessen eller til at få forklaret begrundelsen for et afslag, eventuelle klagemuligheder mv.

Formål
Formålet med kurset er at give Dansk Flygtningehjælps frivillige rådgivere og andre frivillige, der hjælper med ansøgninger om familiesammenføring, en detaljeret og opdateret gennemgang af reglerne om familiesammenføring efter udlændingeloven.

Målgruppe
Kurset er målrettet frivillige rådgivere i Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger, samt andre frivillige i Dansk Flygtningehjælp, der hjælper og vejleder flygtninge i spørgsmål om familiesammenføring (fx frivillige i hverdagsrådgivninger, medborgerhjælpere, etc.). I tilfælde af overtegning vil der blive forbeholdt pladser til frivillige fra Frivilligrådgivningerne og frivilliggrupper, der aktuelt hjælper med spørgsmål om familiesammenføring.

Indhold
Der vil i undervisningen blive fokuseret på følgende:

  • Hvilke krav stilles der som udgangspunkt ved familiesammenføring med ægtefæller og samlever?
  • Hvilke krav stilles der som udgangspunkt ved familiesammenføring med børn?
  • Hvilke særlige dispensationsregler gælder for flygtninge?
  • Procedurer og sagsbehandling ved ansøgning om familiesammenføring
  • Inddragelse af opholdstilladelse på grund af samlivsophør, herunder særlig hensyntagen til voldsudøvelse i ægteskab.

Form: Oplæg/gennemgang vekslende med spørgsmål til problemstillinger mødt i rådgivningen eller det frivillige arbejde.

Praktisk info

Adresse: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense


Underviser: Lone Zeuner, Cand. jur. og Kontorchef i Udlændingestyrelsen, 2. familiesammenføringskontor.

Kursusleder: Line Trappehave, Frivilligafdelingen, Dansk Flygtningehjælp. Tilmeldingsfrist: 21. oktober 2020

GÅ TIL TILMELDING