Uddannelsesstøtte til voksne udlændinge - pædagogiske, didaktiske og sprogmæssige redskaber til at hjælpe voksne flygtninge på voksenuddannelser

Voksne flygtninge, som begynder på en ny uddannelse i Danmark, oplever ofte en række praktiske og indlæringsmæssige udfordringer i deres uddannelsesforløb. På dette kursus sætter vi fokus på disse udfordringer og på, hvordan man som frivillig bedst støtter flygtninge, der begynder på en ny, dansk uddannelse i en voksen alder.

På kurset vil du blive introduceret bredt til de videregående uddannelser for voksne, som mange flygtninge bliver allokeret til, blandt andet IGU, AVU, HF og FGU. Du lærer om uddannelsernes opbygning, formål og moduler, samt reglerne for visitering til uddannelsen. Du vil desuden få en indføring i voksenuddannelsernes rammesætning, indblik i erfaringer med undervisning af tosprogede voksne og input til, hvordan du som frivillig kan bistå flygtninge og migranters indlæringsproces.

 

Praktisk info

Oplægsholder: Peter Hybel, cand.mag. i dansk og film, og underviser på KVUC (Københavns VUC).Peter har tidligere erfaring fra en række forskellige sprogcentre, heriblandt K.I.S.S., Clavis og Studieskolen, og er igennem årene stødt på mange af de oven for beskrevne udfordringer i mødet med flygtninge og migranter med dansk som andetsprog.

Kursusleder: Anne Cathrine Lausten, frivilligfaglig konsulent, DRC Dansk Flygtningehjælp

Tid: 11. november, 17:00-20:00

OPDATERET ADRESSE:

Bernstorff slot

Jægersborg Allé 93 

2820 Gentofte

 

Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2020

GÅ TIL TILMELDING