Coronakrisen og traumatiske reaktioner

De indskrænkede livsbetingelser, der gør sig gældende under coronapandemien, kan sammen med frygt for sygdommen forværre situationen for mennesker, der i forvejen er under pres på grund af f.eks. sygdom, økonomi, anspændte familieforhold eller usikkerhed om fremtiden i Danmark.  

Mennesker, der er flygtet fra deres hjemland på grund af overgreb, forfølgelse og krig, og som i dag lever under økonomisk pres og usikre vilkår i Danmark, er således særligt udsatte hvad angår mental sundhed og kan f.eks. opleve retraumatisering, depression, modløshed og handlingslammelse.

På dette kursus får du viden om, hvad traumatiske reaktioner kommer af, hvordan de kommer til udtryk, og hvordan du som frivillig kan støtte op om de mennesker, der er berørt af traumer. 

Praktisk info

Oplægsholder: Mads Ted Drud-Jensen, seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge, DRC Integration

Kursusleder: Bente Bækgaard, frivilligfaglig konsulent i DRC Integration

Kurset afholdes digitalt den 19. januar kl. 11-12

Tilmeldingsfrist: 18. januar 2021

TILMELDING