Økonomisk støtte

Vi uddeler midler til at afholde og udvikle nye lokale frivillige tilbud

DRC Integrations Fritidsindsats 

Muliggør børn og unge med flygtningebaggrunds deltagelse i foreningslivet gennem økonomisk støtte og brobygning mellem flygtningefamilier og foreninger. 

Læs mere

Madpuljen

Giver tilskud til at afholde lokale madklubber og lignende arrangementer
Læs mere