Madpuljen

OBS: Lukket for ansøgninger

Søg støtte til at etablere eller videreføre et madfællesskab, hvor frivillige og flygtninge samles om mad. Vi lægger vægt på, at både flygtninge og frivillige deltager i både planlægning, indkøb, madlavning mv. Samt at der er fokus på sund og billig mad, som kan inspirere til en varieret kost med få økonomiske midler. Der kan desuden søges om støtte til enkeltarrangementer i mindre omfang.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal max være to A4 sider og som minimum indeholde:

  • Navn på Frivilliggruppen og den ansvarlige for madklubben.
  • Information om madklubben: Hvor ofte vil arrangementerne finde sted? Er der et særligt fokus på børn, familier, enlige eller andre? Har I erfaringer med lignende aktiviteter?
  • Hvor afholdes aktiviteten og hvilke faciliteter kan I bruge til madklubben?
  • Hvor mange flygtninge og frivillige forventes at deltage?
  • Hvordan vil I sikre deltagelse af flygtninge i planlægning, indkøb og madlavning mv. i madklubben?
  • Et enkelt budget og periode for aktiviteten.
  • Hvilken bankkonto vi kan benytte til udbetaling (konto og registreringsnummer samt navn på jeres bank).

Det fungerer således, at I selv lægger ud, og samler alle kvitteringerne for indkøb og sender dem til [email protected] i Frivilligafdelingen, hvorefter I får refunderet jeres udlæg. I kan også vælge at sende kvitteringer ind når har brugt den første halvdel af beløbet, og derefter få det udlæg refunderet. Det samme gør sig gældende for den anden halvdel af beløbet.

Skema til udbetaling af udlæg

Krav om dokumentation

Hvis I bliver bevilliget det ansøgte beløb, så vil I modtage en bevillingsmail hvor der står hvor længe bevillingen løber. Der skal i forbindelse med anmodning om udbetalinger sendes fotos og små historier fra madklubben som dokumentation. For hver madklub der bliver afholdt skal der registreres antal deltagere fordelt på frivillige og flygtning samt alder og køn.

Kontakt

Kimie Web Alt

Kimie Grønvall

Projektkonsulent, Madfællesskaber

+45 26798005 [email protected]