Persondata og tilladelser

Politik og skabeloner til fototillader og samtykker

Vejledning til behandling af persondata

Det er vigtigt, at alle behandler persondata på en ordentlig måde og som lever op til den gældende lovgivning. I denne guide, kan du læse om, hvordan du bør behandle persondata for frivillige og flygtninge.
Vejledning til behandling af persondata

Privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik beskriver hvordan Dansk Flygtningehjælp indsamler og behandler frivillige og flygtninges personoplysninger. Her kan du også læse om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger.
Privatlivspolitik

Samtykkeerklæring (skabelon)

Såfremt det er nødvendigt for dig at blive delagtiggjort i specifikke personlige oplysninger for at kunne hjælpe en bruger videre, så skal du bruge en samtykkeerklæring. Husk at læse side 2, som har særlige opmærksomhedspunkter i forhold til behandling af personoplysninger. Vurder altid om det er nødvendigt for dig som frivillig, at få adgang til brugerens personlige oplysninger for at kunne løse sagen.
Samtykkeerklæring til personlige oplysninger

Forældretilladelse (skabelon)

Hvis I har en aktivitet eller gruppe for børn er det vigtigt med samtykke fra forældrene til deltagelse og de generelle rammer for deltagelsen. Tilpas skabelonen, så den passer til jeres gruppe. 
Forældretilladelse

Fototilladelse (skabelon)

Hvis du tager billeder, skal du sørge for at få et informeret samtykke fra de personer, som optræder synligt på billederne. Det er ofte nok med et mundtligt samtykke med vidne, men hvis billederne skal bruges i større omfang, er det en god idé at få samtykket på skrift. Hvis du tager billeder af børn, skal du altid få et skriftligt samtykke fra forældre eller værge.
Fototilladelse