Udgifter, kørsel og forsikring

Udgiftsbilag

Hvis du har haft udgifter, fx offentlig transport, som skal dækkes.
Udgiftsbilag

Kørsel

Vi har mulighed for at refundere frivilliges kørselsudgifter fra privatadresse til den frivillige aktivtet op til én gang om ugen.
Retningslinjer for kørselsgodtgørelse
Kørselsgodtgørelse

Forsikringsdækning

Som frivillig i Dansk Flygtningehjælp er du dækket af forsikring imens du laver frivilligt arbejde. Dækningen gælder arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring, løsøreforsikring og forsikring af bil. 
Læs om forsikringsdækning