Genåbning!

Kom godt i gang igen med jeres frivillige aktiviteter

Vores aktiviteter må åbne igen!

Her finder du materialer til brug ved genåbning af aktiviteter. Vi har samlet materiale til en genåbningsproces, som I kan benytte, hvis I har brug for at gentænke jeres aktiviteter og tilbud i en strategiproces. Ligeledes er her materiale til rekruttering af frivillige samt ideer til hvordan I kan gøre deltagerne opmærksomme på, at de igen kan komme i jeres aktivitet.

Få en grundig opstartsproces. Kontakt din frivilligfaglige konsulent

Har I brug for at forny jeres tilbud og aktiviteter, kan det give mening at gennemføre en strategiproces, hvor I kan arbejde med vision, strategi og handlingsplan. Vi har udarbejdet materiale til brug for en strategiproces, som jeres regionskonsulent kan hjælpe jer med at sætte i værk.

Kontakt jeres regionskonsulent for mere information.

Genåbningspuljen

DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker at gøre en ekstra indsats for at understøtte genåbningen af frivillige tilbud efter corona-nedlukning. Det sker med en pulje på 150.000 kr., som frivilliggrupper kan ansøge til genåbningsaktiviteter.

Formålet med puljen er at støtte udstyr, aktiviteter og arrangementer, der styrker frivilliggruppernes brede kontakt med lokale flygtninge, der bruger de frivillige tilbud.

Læs mere og ansøg her

Rekruttering af frivillige

Efter mange måneders nedlukning har I muligvis behov for at rekruttere nye kræfter til jeres gruppe. Vi har lavet en kortfattet guide til rekruttering og modtagelse af nye frivillige, som I kan tage udgangspunkt i. Der er også eksempler og skabeloner.

Find inspiration og materialer til rekruttering af frivillige

Rekruttering af brugere og deltagere

Gør brugere og deltagere opmærksomme på, at I er startet igen og gerne vil se dem!

I mange af vores aktiviteter har vi ikke mailadresser eller telefonnummer på deltagerne. Derfor kan det være vanskeligt at nå ud med budskabet om, at aktiviteten er i gang igen. I kender selv jeres lokalområde og ved, hvor det giver mening at formidle budskabet om, at I er tilbage. Hører I til i et boligområde, kan det være ved at sætte opslag op i opgangene eller ved den lokale købmand. Måske giver det mening at have flyers på sprogskolen, i den lokale folkeskole eller lignende – og måske har I en lokal samarbejdspartner, der kan hjælpe med at sprede budskabet!

Find inspiration og materialer til rekruttering af brugere