Lovgivning og regler

Notater og links, der giver indblik i relevant lovgivning på integrationsområdet

Ny i Danmark

Udlændingestyrelsen opdaterer nyidanmark.dk, der er den officielle portal om reglerne for indrejse og ophold i Danmark. Her finder du beskrivelser af lovgivning i forhold til asyl, familiesammenføring, permanent ophold m.m. 
Gå til nyidanmark.dk

Borger.dk 

Borger.dk er den officielle indgang til offentlige myndigheder, herunder kommuner. Det er et godt sted at starte ved alt der drejer sig om familie og børn, sundhed, bolig, skole og uddannelse, økonomi og meget andet.
Gå til borger.dk

Flygtninge med opholdstilladelse efter § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus)

Dette dokument giver et kort indblik i centrale emner særligt relateret til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3. Notatet er skrevet til frivillige og ansatte i DRC Dansk Flygtningehjælp. Opdateret marts 2021.
Hent dokument

Kommunale kan- og skal-opgaver

Vi har lavet et dokument, der beskriver kommunens kan- og skal-opgaver i integrationsperioden. Notatet er udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Opdateret marts 2021.
Hent dokument

Afskaffelse af opholdskrav for retten til dagpenge

Notatet er udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp. 
Opdateret januar 2020.
Hent pdf

Midlertidigt børnetilskud

Notatet er udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp. 
Opdateret april 2021.
Hent pdf

Boligplacering

Notatet er udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp. 
Opdateret november 2019.
Hent pdf

L140

Notatet er udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp. 
Opdateret marts 2019.
Hent pdf

Der er mange rygter i omløb om den nye lovgivning, og de skaber forvirring og usikkerhed. Vi har lavet dette skriv for at hjælpe med at skabe klarhed og bevare fremtidsperspektivet. Opdateret marts 2019.
Hent pdf 

Økonomiske ydelser til flygtninge og deres familier

Notatet er udarbejdet til medarbejdere og frivillige i Dansk Flygtningehjælp. 
Opdateret marts 2019. 
Hent pdf

Den med paragrafferne (Lovgivningshåndbog)

DRC Integration har udarbejdet en lovgivningshåndbog, der beskriver betingelser og vilkår i forbindelse med forsørgelse og beskæftigelse, hjælp i særlige tilfælde, særlig støtte til børn, unge og voksne og uledsagede mindreårige flygtninge, samt repatriering. Håndbogen fungerer godt som opslagsværk. Opdateret marts 2021.
Hent håndbog