Økonomisk støtte

Søg midler til at afholde og udvikle lokale frivillige tilbud

Genåbningspuljen

Formålet med puljen er at støtte udstyr, aktiviteter og arrangementer, der styrker frivilliggruppernes kontakt med lokale flygtninge, der bruger de frivillige tilbud.
Læs mere og ansøg

Madpuljen

Giver tilskud til at afholde lokale madklubber og lignende arrangementer
Læs mere

Søg Fritidspuljen

Muliggør børn og unge med flygtningebaggrunds deltagelse i foreningslivet gennem økonomisk støtte og brobygning mellem flygtningefamilier og foreninger. 

Læs mere