Repræsentantskab og Frivilligforum

Som frivillig kan du være med til at sætte rammerne for DRC og det frivillige netværk

Det er vigtigt for DRC at få frivilliges perspektiv på rammer og tiltag, der har til formål at understøtte og udvikle det landsdækkende frivillignetværk. 

Derfor har 6 frivillige plads i DRCs Repræsentantskab - organisationens højeste myndighed - hvor der tages beslutninger om DRCs politikker, strategi og hovedindsatsområder. Repræsentantskabet mødes én gang om året i maj. Læs mere om Repræsentantskabet her.

Frivillige i Repræsentantskabet bliver desuden medlem af DRC Frivilligforum, hvor man mødes med ledelsen i DRC Frivillig og udvalgte medarbejdere 2-3 gange om året. På møderne diskuteres aktuelle emner og problemstillinger for flygtninge og frivillignetværkets indsats, samt input til eksempelvis Frivilligbladet, kurser, projekter og indsatser.

Lige nu er der følgende temaer på agendaen i 2021:

  • Mulighed for genindførsel af årsmødet for frivillige
  • Hvordan kan vi sikre samarbejdet mellem de frivillige og DRC
  • Hvordan bringer vi frivillignetværket tættere på DRC
  • Hvordan kan vi få et tættere samarbejde mellem frivilligkoordinatorer
  • Genstart af frivillignetværk efter Corona

Udgifter til transport og ophold ifm. møder dækkes af DRC.

Valg hvert andet år

Der afholdes valg hvert andet år (i ulige år), og udover de 6 repræsentanter vælges der også 3 suppleanter. Alle registrerede frivillige kan opstille til valg. Der bliver adviseret om valg i løbet af januar og valget afsluttes inden udgangen af marts.

Praktisk

Se medlemmer af DRC Frivilligforum

Læs dagsorden for næste møde (dato)

Læs referater