Repræsentantskab og Frivilligforum

Vær med til at sætte rammerne for DRC og det frivillige netværk

Det er vigtigt for DRC at få frivilliges perspektiv på rammer og tiltag, der har til formål at understøtte og udvikle det landsdækkende frivillignetværk. Derfor har 6 frivillige plads i DRCs Repræsentantskab - organisationens højeste myndighed - hvor der tages beslutninger om DRCs politikker, strategi og hovedindsatsområder. Repræsentantskabet mødes én gang om året i maj. Læs mere om Repræsentantskabet her.

Frivillige i Repræsentantskabet bliver desuden medlem af DRC Frivilligforum, hvor man mødes med ledelsen i DRC Frivillig og udvalgte medarbejdere 2-3 gange om året. På møderne diskuteres aktuelle emner og problemstillinger for flygtninge og frivillignetværkets indsats, samt input til eksempelvis Frivilligbladet, kurser, projekter og indsatser. Udgifter til transport og ophold for medlemmer ifm. møder dækkes af DRC.

Valg hvert andet år

Der afholdes valg hvert andet år (i ulige år), og udover de 6 repræsentanter vælges der også 3 suppleanter. Alle registrerede frivillige kan opstille til valg. Der bliver adviseret om valg i løbet af januar og valget afsluttes inden udgangen af marts.

Praktisk info

DRC Frivilligforum mødes i DRC Dansk Flygtningehjælps hovedkvarter på Borgergade 10, København k.

Liste over medlemmer og suppleanter

Mødereferater

Referat 27. maj 2021