Supervision

Et tilbud til dig, som har haft oplevelser, der påvirker dit frivillige virke på en negativ måde.

I DRC opfordrer vi ofte til, at du som frivillig skal sørge for at passe på dig selv. Selv om opfordringen er vigtig, så kan det nogle gange være svært at efterleve budskabet. For hvad betyder det egentlig at passe på sig selv? Hvordan sætter man grænser overfor mennesker i nød? Og kan man overhovedet slippe en belastende sag, som kører rundt i tankerne?

Supervision i DRC er et konkret bud på, hvordan man som frivillig kan arbejde forebyggende med tilstande som stress, udbrændthed, tristhed og overstimulering, og hvordan man genopretter ro og balance, når man føler sig negativt påvirket af sine opgaver og sin hjælperrolle.

Hvad er supervision?

Supervision i DRC består af samtaler og læring med dig i centrum. I samtalerne dykker vi ned i netop det, som rammer eller foruroliger dig, og sammen undersøger vi de tanker, følelser og sansninger, der kommer i spil. Formålet med supervisionen er, at du bliver klogere på din hjælperrolle og dine reaktioner, så du kan handle på det og genvinde overskuddet og glæden ved det frivillige virke. Påvirkninger er meget individuelle, og hænger bl.a. sammen med hvem vi er, og hvad vi har eller ikke har oplevet i vores eget liv. Af den grund er supervisionen et virksomt supplement til mere generelle og gode råd om at sige fra og søge støtte hos andre.

Supervisionstilbud i 3 dele

DRC tilbyder tre forskellige ”pakker”, som omhandler emnet psykiske påvirkninger og supervision:

  • Webinarer/kurser: I foråret 2021 udbyder vi to webinarer i den lille serie: ’Rørt, ramt og rystet’ inspireret af bogen af samme navn, skrevet af Susanne Bang. Webinarerne gennemgår hhv. de positive og negative psykiske påvirkninger og reaktioner, som kan følge med hjælperrollen (del I), og hvordan man kan arbejde med disse – både som enkeltperson og i frivilliggruppen (del II). Det er en fordel at tage del I, før du tager del II. Hold øje med, hvornår de kommer på vores hjemmeside og tilmeld dig her: https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/kurser-og-oplaeg/
  • Gruppeforløb: Hvis I er flere i frivilliggruppen, som har behov for og lyst til at deltage i en supervision og bl.a. arbejde med, hvordan I kan støtte hinanden, så er det oplagt at benytte tilbuddet om gruppeforløb. I et gruppeforløb får I fordelen af hinandens feed-back og lærer små teknikker til at lytte og spørge ind til hinandens historier på en understøttende og nænsom måde. Det er dog vigtigt, at I har lyst til at dele jeres tanker og følelser med hinanden i gruppen. Hele forløbet bliver styret og støttet af en supervisor, der har ansvaret for at passe på alle deltagerne. I foråret foregår gruppeforløbene over skærm og består typisk af 2X2 timer med max 4 deltagere. Hvis du gerne vil aftale et forløb, så kontakt din regionskonsulent. Hvis du vil høre mere om indholdet af gruppeforløbet, så kontakt supervisor på tilbuddet: Sanne Kok, [email protected] – tlf. 60 26 80 54.

  • Enkeltsessioner: I enkeltsessioner mødes du alene med supervisor og bearbejder de oplevelser og problematikker, som påvirker dig. I foråret foregår enkeltsessionerne på skærm, og et typisk forløb vil bestå af 2-3 gange af en times varighed. Hvis du gerne vil aftale et forløb, så kontakt din regionskonsulent. Hvis du vil høre mere om indholdet af enkeltsessionerne eller vide mere om supervisor, så kontakt supervisor på tilbuddet: Sanne Kok, [email protected] – tlf. 60 26 80 54.

Har jeg brug for supervision, og kan jeg få det?

Når vi har påtaget os en hjælperrolle, bruger vi os selv rigtig meget – ikke kun med vores faglige indsigt og ekspertise men også som mennesker, der følger og føler med dem, vi støtter. I den situation kan vi nemt få for meget af det triste eller komme ud for oplevelser, der ryster vores tro på andre mennesker eller på os selv. Det kan betyde, at vi ubevidst trækker os væk fra dem, vi ellers gerne vil hjælpe eller omvendt, at vi stiller os ubegrænset til rådighed. Nøglen til trivsel i hjælperrollen er en tryg og tilfredsstillende afstand mellem dig og den, du støtter/de opgaver, du påtager dig, og det kan du bl.a. få blik for og arbejde med i supervisionen.

Et behov for supervision kan være på baggrund af:

  • En ubehagelig eller chokerende oplevelse med myndigheder eller flygtninge.
  • Fysiske symptomer som hovedpine, tankemylder, hjertebanken eller udmattelse.
  • Et følelsesmæssigt ubehag fx i form af vrede, frustration, tristhed eller angst.
  • Tilbagevendende tanker om afmagt, håbløshed, uretfærdighed og manglende tiltro til andre.

For at få supervision i DRC skal dine reaktioner eller problematikker være forbundet med dit virke som frivillig og med din hjælperrolle. Du kan således ikke få supervision på baggrund af private problemer, som måske påvirker din frivillige indsats eller til at arbejde med fx konflikter i frivilliggruppen. 

Om supervisor

Alle tre supervisionstilbud varetages af Sanne Kok. Sanne er uddannet psykoterapeut og har således de nødvendige kvalifikationer til at kunne arbejde effektivt men nænsomt med de psykiske aspekter af supervisionen. Samtidig er hun ansat som projektkonsulent i DRC’s frivilligafdeling og har arbejdet med frivillighed i mange år. Hun har således også en god forudsætning for at forstå vilkårene for den frivillige gerning og for frivilligrollen med alle dens facetter.

Kontakt

Sanne Kok Web

Sanne Kok

Projektkonsulent, Venner Viser Vej

+45 60268054 [email protected]