Bisidderkorps

En bisidder støtter dig i samtaler ved myndighederne og hjælper dig med at få et bedre overblik

Read in other languages (.pdf)

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person som tager med til samtaler hos myndigheder, hvor bisidderen fungerer som et ekstra par øjne og ører i en situation, hvor der kan være mange detaljer at holde styr på. Under mødet er det bisidderens opgave at hjælpe dig med at få overblik over din sag og støtter dig til at få en god dialog med myndighederne. De frivillige bisiddere har tavshedspligt. Det vil sige, at alt du fortæller, bliver behandlet fortroligt indenfor lovens rammer. Det er gratis at få en bisidder med. 

Kontakt os!

Ring til +45 60268002 eller skriv til [email protected].

Du kan også udfylde kontaktformularen.

DRC Bisidderkorps kan tilbyde støtte til samtaler:

  • Nordjylland
  • Fyn
  • Sjælland
  • Østjylland
  • Haderslev, Aabenraa og Sønderborg

OBS: Send ikke personfølsomme oplysninger via e-mail. // Do not send sensitive information in e-mails.

Sådan får du hjælp

Du ringer eller skriver til os fordi, du gerne vil have en frivillig med til en samtale. Det kan for eksempel være i kommunen, Udlændingestyrelsen eller Familieretshuset.

Vi finder en frivillig bisidder, der gerne vil hjælpe dig. Han/hun kontakter dig 1-3 hverdage, efter du har henvendt dig til os. Du aftaler med bisidder, hvor og hvornår I kan mødes og forberede jer til samtalen hos myndighederne.

Når du og bisidderen mødes, gennemgår I de dokumenter, du har med. Bisidderen hjælper dig med at blive godt forberedt til samtalen, få styr på papirer og formularer.

Under samtalen holder bisidderen sig i baggrunden. Du skal selv fortælle om din sag og svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Bisidderen lytter med, tager noter og hjælper dig med at få stillet de spørgsmål, du gerne vil have svar på. Når mødet er slut, taler du med bisidderen om, hvordan samtalen gik, og hvad der videre skal ske.

Hvornår kan du få en bisidder med?

Du kan få en bisidder med til det meste. Det gælder både i sager om udlændinge- og socialret, herunder til samtaler i kommunalt regi, i Udlændingestyrelsen, i Familieretshuset, i Sundhedsvæsenet mm.

Nogen leder efter en bisidder til enkeltstående samtaler, mens andre leder efter en bisidder som kan være en støtte i sager over længere tid. Vi bestræber os altid på, at det er den samme bisidder, der tager med, hvis der er tale om et længere forløb.

Hvorfor kan det være en fordel at have en bisidder med?

En undersøgelse lavet af Rådet for Socialt Udsatte, viser at bisiddere kan gøre en stor forskel i et sagsforløb. Både bisiddere og brugere beskriver i undersøgelsen, at de oplever at kommunikationen mellem borger og sagsbehandler forbedres i sager med bisiddere, og at sagerne i det hele taget glider nemmere. Desuden viser undersøgelsen, at sagsbehandlerne er glade for, at bisidderen deltager i samtalerne, da det sænker konflikt niveauet under samtalen.

”Selvom man som bisidder skal holde sig i baggrunden under samtalen, så er det min oplevelse, at jeg gør en forskel. De personer jeg har været bisidder for har været meget nervøse forud for samtalerne, og jeg føler, at jeg i den sammenhæng har kunne være med til at skabe en rolig stemning.”

- Bisidder i DRC Bisidderkorps

Tavshedspligt

De frivillige bisiddere har tavshedspligt. Det vil sige, at alt du fortæller bliver behandlet fortroligt indenfor lovens rammer. 

Læs om Bisidderkorpset

Kontakt

Mathilde Nielsen Web

Mathilde Aalborg Nielsen

Projektkonsulent, Bisidderkorps og Hverdagstolke

+45 60268002 [email protected]