Ansøg om kontingentstøtte

Skal du søge kontingentstøtte til et barn?

Ansøgningsskema

Trivsel gennem fritidsfællesskaber

Fritidspuljen i DRC Integration giver kontingentstøtte til flygtningebørn i alderen 0-17 år, hvis en eller begge forældre modtager overførselsindkomst eller hvis barnet er uledsaget mindreårig. Hvis ansøgningen godkendes, modtages et værdibevis på 1.000 kr., som afleveres i den valgte forening. Foreningen indsender en faktura til Fritidspuljen for barnets kontingent, som Fritidspuljen betaler inden for 15 arbejdsdage.  

Fritidspuljen giver økonomisk støtte til organiseret holddeltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter, og aktiviteten kan være alt inden for idræt og kulturf.eks. familieidræt, fodbold, spejder, svømning, musik og billedkunst. Der gives ikke støtte til fitness, klippekort til aktiviteter, månedskort til træningscentre og lignende. 

Hvem kan få støtte?  

 • Fritidspuljen giver støtte til flygtningebørn i alderen 0-17 år. 
 • For at modtage støtte skal barnet være uledsaget flygtning eller mindst én af barnets forældre skal modtage én af følgende ydelser: 
  • Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse (tidl. integrationsydelse), 
  • Kontanthjælp 
  • Førtidspension
  • SU
  • Dagpenge
 • Der kan søges om støtte én gang per kalenderår. 

OBS: Når du indsender en ansøgning til Fritidspuljen, bekræfter du, at barnet opfylder betingelserne for støtte. Samtidig forbeholder Fritidspuljen sig retten til at få fremvist dokumentation fra ansøger

Det skal du vide, før du søger

 • Ansøgning på vegne af barnet kan indsendes af forældre eller af en kontaktperson til (fx en frivillig eller kommunal medarbejder).
 • Kontaktpersoner skal udfylde ansøgningen sammen med, eller med samtykke fra, barnets forældre eller værge. 
 • Før du udfylder ansøgningen, skal du finde ud af, hvilken aktivitet barnet vil gå til og aftale opstart med foreningen.  
 • Hav oplysninger om barnets fulde navn, cpr-nummer, nationalitet, aktivitet og forening klar - læs om Fritidspuljens håndtering af personoplysninger
 • Bemærk at værdibeviset udløber 3 måneder efter udstedelse, og det skal derfor indløses hos foreningen hurtigst muligt. Ansøg derfor ikke Fritidspuljen om støtte, før du har aftalt opstart i foreningen. 

Videresend værdibeviset til en forening 

 • Når du har modtaget værdibeviset på email, skal du videresende det til foreningen. Spørg foreningen, hvilken email-adresse, du skal sende til. Videresend værdibeviset hurtigst muligt, og inden det udløber. 
 • Foreningen indsender en faktura til [email protected] som anvist på værdibeviset.
 • Når Fritidspuljen modtager fakturaen fra foreningen, bliver kontingentet betalt inden for 15 arbejdsdage.  

 

Vi har telefontid tirsdag og torsdag fra 10:00-15:00.

Fritidspuljen

DRC Integration

+45 26110622 [email protected]
Avin Web

Avin Mesbah

Projektkonsulent, DRC Fritidsindsats

+45 28905602 [email protected]

Kia Khatibi

Student, Fritidspuljen og Madpuljen

+45 26110622 [email protected]