Fonde

Fondsstøtte

DRC Integrations Fritidsindsats er muliggjort af støtte fra Ole Kirk’s Fond, Socialstyrelsen og Østifterne, som støtter lige adgang til flygtningebørns fritidsliv. Derudover støttes indsatsen af en række øvrige bidragsydere.